PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/100-%C3%A5r-som-landskabsarkitekternes-taler%C3%B8r-tidsskriftet-landskab-fylder-rundt-26187
ad

100 år som landskabsarkitekternes talerør – Tidsskriftet Landskab fylder rundt

Pressemeddelelse februar 11, 2020 Landskabsarkitekter Jubilæum Danske Landskabarkitekter Landskab Dansk Landskabspris Christiansborg

Siden 1920 har tidsskriftet Landskab sat fokus på landskabsarkitektur, havekunst og urbanisme. 20. februar fejrer Danske Landskabsarkitekter og Akademisk Arkitektforening 100-års jubilæet med en reception, hvor redaktør Christina Capetillo præsenterer jubilæumsnummeret og løfter sløret for Landskabs nye layout.

Landskab 100 01

Gennem 100 år har landskabsarkitekter, akademikere, journalister og andre fagpersoner skrevet tusindvis af artikler om landskabsarkitektur i tidsskriftet Landskab. Der er sket meget inden for landskabsfaget, siden første udgave af Landskab så dagens lys under navnet Havekunst, og de aktuelle klimamæssige og sociale udfordringer betyder, at landskabsfaget står stærkere end nogensinde før.

100-års jubilæum 20. februar
100-års jubilæet fejres med en reception torsdag d. 20. februar kl. 16 – 19 i Akademisk Arkitektforenings lokaler i Åbenrå 10, 1124 København K. Til jubilæumsreceptionen løfter redaktør Christina Capetillo, arkitekt MDL MAA og Ph.d., sløret for Landskabs nye layout, der er udviklet med støtte fra Dreyers Fond og Nationalbankens Jubilæumsfond. ”Det nye Landskab peger ind i de næste dekader og markerer den centrale position, som landskabsarkitekturen har opnået. Min vision for Landskab er, at det fortsat skal afspejle den store tidshorisont i landskabsfaget – lade arkaiske haver møde samtidslandskabet-og være et forum, hvor vi i fællesskab kan diskutere fremtidens udfordringer og muligheder,”fortæller Christina Capetillo.

Landskabsarkitekturen står stærkere end nogensinde før
At tiderne har ændret sig siden 1920, hvor Havekunsts redaktør I. P. Andersens vision var at skabe et tidsskrift, der skulle modvirke amatørernes uelegante forsøg udi havekunsten,  fremgår af den første leder: ”Vi håber, at vort lille tidsskrift, som hermed fremtræder for Offentligheden, må blive et virksomt Led i Kampen mod Ukrudtets alt for frodige vækst og efterhaanden være med til at bringe lidt renere Linier i Sagen.”Dengang handlede det, som navnet antyder, primært om havekunst, men i dag indtager landskabsfaget en stærkere rolle med hensyn til at imødekomme samfundets udfordringer.

Susanne Renée Grunkin, Formand for Danske Landskabsarkitekter, forklarer”Fra at være et tidsskrift, der primært tjente som læring og inspiration for fagets udøvere,er Landskab i stadig højere grad også blevet et vindue til omverdenen. I Danske Landskabsarkitekters vedtægter står der blandt andet, at ’Landskab skal kunne virke som fagets ansigt udadtil og indadtil fungere som inspiration for fagets udøvere’. Vi har også brug for at få formidlet fagets spændvidde og alt det, vi som landskabsarkitekter har kompetencer til at beskæftige os med. Det kan være en uhyre svær præmis, menikke desto mindre har tidsskriftet på en smuk måde været i stand til at balancere mellem de to formidlingsopgaver."

Læs mere om 100-års receptionen her: https://www.landskabsarkitekter.dk/Aktuelt/landskab-fylder-100-ar/

Man kan downloade samtlige numre af Landskab fra 1920 – 2016 fra Danske Landskabsarkitekters hjemmeside via dette link: https://www.landskabsarkitekter.dk/tidsskrift/

FAKTA om Landskab
Landskab henvender sig til have- og landskabsarkitekter, by- og landskabsplanlæggere, bydesignere, arkitekter, økologer, geografer, kunstnere med interesse for udformning af landskaber og byer. Landskabudgives af Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med Akademisk Arkitektforening, og Christina Capetillo, arkitekt MDL MAA og Ph.d., overtog i 2019 redaktørposten efter Annemarie Lund, der var redaktør i perioden 1983 – 2019. Landskab startede i 1920 som tidsskriftet HAVEKUNST; fra 1969-80 hed det LANDSKAP. Landskab udkommer otte gange om året

BILLEDTEKSTER
Landskab 100 01:
Forrige udgave af Landskab havde et stort tema om Dansk Landskabspris som GHB Landskabsarkitekter modtog for Christiansborg områdesikring. Foto: Slots- og Kulturstyrelsen.

Landskab 100 02: Opslag fra Landskabs 100-års jubilæumsnummer. Tredje Natur: Fort Hafnia.

Landskab 100 03: Opslag fra Landskabs 100-års jubilæumsnummer. Disorder: Hommage.

Landskab 100 04: Til Landskabs 100-års jubilæumsreception løfter redaktør Christina Capetillo sløret for Landskabs nye layout. Foto: Søren Svendsen

Kontakter


Christina Capetillo

Ansvarshavende redaktør, Arkitekt MDL MAA og Ph.d.
Landskab
lands************************** Vis...
2264**** Vis...

Susanne Renée Grunkin

Landskabsarkitekt MDL / Formand Danske Landskabsarkitekter
Danske Landskabsarkitekter
forma************************* Vis...
20 98****** Vis...

Emner


Landskabsarkitekter Jubilæum Danske Landskabarkitekter Landskab Dansk Landskabspris Christiansborg
ad