PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/100-%C3%A5r-for-h%C3%B8resagen-13561
ad

100 år for høresagen:

Pressemeddelelse maj 14, 2012 Samfund

Sat ud af spillet med hørehandicap!

Den hurtige kommunikation i det moderne samfund giver hørehandicappede store udfordringer. Trods muligheden for at få avancerede høreapparater og hjælpemidler er mange mennesker med høreproblemer sat ud af spillet, fordi det usynlige handicap er svært at acceptere og er svært at finde forståelse for. 

Samtidig er høreomsorgen i Danmark blevet meget sværere at finde rundt i siden kommunalreformen i 2007. Måske kan man få et høreapparat, men ofte er der ingen hjælp at finde til rehabiliteringen. Et høreapparat gør det nemlig oftest ikke alene. Man skal lære høretaktik, have hjælpemidler og måske støtte til at finde sig til rette på arbejdsmarkedet. (Halvdelen af mennesker med høreproblemer er i den erhvervsaktive alder!). Men af økonomiske årsager holder mange kommuner sig tilbage fra at informere borgerne om denne hjælp.

Høreforeningen har 100 års jubilæum i år

Siden 1912 har foreningen været med til at skaffe gratis høreapparater til danskerne, teleslynger i offentlige rum og masser af tekster på TV. I midten af det 20. århundrede fungerede høreomsorgen i et tæt samspil mellem ørelæger, hørepædagoger, høreapparatindustri og forening. I dag er vi måske ikke helt tilbage ved start, men i hvert fald har høreomsorgen flyttet sig længere og længere væk fra brugerne. De skal være dygtige til at kommunikere for at få den rette hjælp – og det er netop svært med et kommunikationshandicap!!

Høreforeningens 100 års jubilæum fejres ved en reception den 18. maj kl. 12.30 på Københavns Rådhus.  Her vil kunstneren Per Arnoldi, der selv har høreproblemer, offentliggøre sin jubilæumsplakat til foreningen. Og man kan høre det velsyngende, hørehæmmede kor ”Ørehængerne”. 

Pressen er velkommen, lige som foreningens formand Søren Dalmark (36 38 85 78) og forskellige cases står klar til at fortælle om de særlige udfordringer, høreproblemer giver i dagens Danmark.

Ca. 800.000 danskere har høreproblemer, og mere end halvdelen har ikke gjort noget ved problemerne. De afskærer dermed sig selv fra en stor del af informationsstrømmen – både fra medier, familie, job og andre relationer.

Se også hearyear.dk og hoereforeningen.dk

Kontakter


Emner


Samfund


ad