PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/10-skarpe-fra-lap-til-folketingskandidaterne-om-psykiatri-27323

10 skarpe fra LAP til folketingskandidaterne om psykiatri

Pressemeddelelse oktober 25, 2022 Psykiatri Social Sundhed Valg Psykiatribrugere

Psykiatri er i denne valgkamp et af de 5 højest prioriterede emner både blandt politikere og i befolkningen, viser flere undersøgelser. Nok er der indgået en vigtig aftale om den såkaldte ”10-årige” psykiatriplan, men prioriteringer og finansiering er helt utilstrækkelig. LAP ønsker derfor svar på, hvordan kandidaterne vil håndtere 10 af de væsentligste udfordringer for landets psykiatribrugere:

1. Økonomi
UDFORDRING:
I Psykiatriaftalen, som er indgået med et bredt flertal af partierne er der kun bevilget en tiendedel (kr. 0,45 mia. årligt), af de midler eksperter vurderer nødvendigt (4,5 mia.kr årligt). En utilstrækkelig psykiatri koster samfundet kr.115 milliarder årligt.
SPØRGSMÅL:
Hvad vil du og dit parti gøre, for at sikre flere midler til det offentlige system så psykiatribrugere reelt får mulighed for at vende tilbage til et værdigt liv og få det bedre?
2. Personalet før patienterne?
UDFORDRING:
De få midler, der er afsat med psykiatriaftalen ser ud til at gavne de sundhedsprofessionelle frem for psykiatribrugerende?
SPØRGSMÅL:
Hvordan vil du sikre, at psykiatribrugerne får direkte gavn af de 0,5 mia. kr., så vi om to år kan sige, at tingenes tilstand for psykiatribrugere er blevet mærkbart bedre?
3. Overdødelighed
UDFORDRING:
Blandt psykiatribrugere er der markant overdødelighed. Vi dør ca. 10-20 år før alle andre.
SPØRGSMÅL:
Hvad vil du gøre, for at reducere overdødeligheden blandt psykiatribrugere?
4. Selvbestemmelse
UDFORDRING:
Som psykiatribruger har man ikke ret til at bestemme over sit eget liv, da både det regionale og kommunale system har det sidste ord.
SPØRGSMÅL:
Hvordan ser du og dit parti på menneskers ret til selvbestemmelse i sit eget behandlingsforløb?
5. Kommunernes sociale indsatser
UDFORDRING:
Psykiatriaftalen retter sig primært mod behandlingspsykiatrien. Socialpsykiatrien og andre indsatser i kommunerne er stort set ikke en del af aftalen.
SPØRGSMÅL:
Hvad vil du og dit parti gøre, for at forpligte kommunerne til at udføre sociale indsatser til direkte gavn for psykiatribrugerne?
6. Aktiviteter i LAP og i brugerbevægelsen
UDFORDRING:
I civilsamfundet spiller brugerbevægelsen en vigtig rolle for psykiatribrugere, fordi det hjælper mod ensomhed at være blandt ligesindede. Men vi mangler lokaler, væresteder og refugier o.l. hvor vi kan mødes.
SPØRGSMÅL:
Vil I love at afsætte flere midler til brugerbevægelsens aktiviteter?
7. Arbejdsmarkedet
UDFORDRING:
Langt størstedelen af psykiatribrugerne står uden for arbejdsmarkedet.
SPØRGSMÅL:
Hvad vil du/dit parti gøre for at uddannelser og arbejdspladser forpligtes til at inkludere psykiatribrugere på linje med rettighederne for borgere med fysiske handikap?
8. Alternativer til medicin
UDFORDRING:
Medicin hjælper ikke altid psykiatribrugerne.
SPØRGSMÅL:
Vi du gå ind for og aktivt arbejde for, at det bliver obligatorisk at tilbyde medicinfri behandling og udtrapning i psykiatrien som alternativ til medicin?
9. Tvang

UDFORDRING:
Brugen af tvang stiger fortsat i psykiatrien på trods af intentioner om at nedbringe tvang.

SPØRGSMÅL:
Vil du gå ind for og aktivt arbejde for at ophæve loven om tvang i psykiatrien og erstatte den med generelle nødretsbestemmelser gældende alle borgere?

10. Retssystemet

UDFORDRING:
Mange psykiatribrugere føler sig diskrimineret i retssystemet ift. behandlingsdomme og frihedsberøvelse.

SPØRGSMÅL:
Hvad vil du/dit parti gøre for, at psykiatribrugere ikke straffes hårdere ved overtrædelse af straffeloven? Og at princippet om formildende omstændigheder og almindelig straf kan vælges frem for rets psykiatrisk foranstaltning?

Vi ser frem til at modtage dine svar på [email protected]

Kontakter


Hanne Wiingaard

Medlem af Forretningsudvalg og presseansvarlig
LAP
wiing*********** Vis...
Tlf.:************ Vis...

Emner


Psykiatri Social Sundhed Valg Psykiatribrugere