PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/10-grunde-til-forandringer-mislykkedes-18200

10 grunde til forandringer mislykkedes

Pressemeddelelse juni 2, 2014 Uddannelse Forandringledelse Probana Ledelse

10 grunde til forandringer mislykkedes Ledelse handler om forandring, men hvad skal en leder gøre, når vedkommende bliver mødt af ubestridelig modstand?

PROBANA Business School giver dig 10 grunde til, at forandringer ikke bliver implementeret succesfuldt.

Følelsen af kontrol forsvinder hos vores medarbejdere, når vi som ledere træffer beslutninger, der går henover hovedet på dem, og påvirker deres arbejdsrutiner. Giv plads til at medarbejdere selv kan tage del i beslutningsprocessen, og dermed beholde følelsen af ejerskab og autonomi.

Eliminer usikkerhedenomkring forandringen, ved at lave overskuelige og simple trin, så medarbejdere lettere kan se målet og vejen dertil – og deres egne roller i den nye situation.

Omvendt overraskelseseffekt!Hvis medarbejdere ikke får tid til at vænne sig til tanken om en ny forandring, vil de imødekomme ideen med modstand. Undgå derfor at ”overraske” medarbejdere, med pludselige tiltag – start i det små, og lad medarbejderne give deres mening til kende, inden du implementerer.

For meget forandring ad gangenforvirrer medarbejderne. Fokuser på de vigtigste ting i forandringen, og implementer trin for trin. Husk på at mennesket er et vane-dyr.

At folk taber ansigter ofte et uheldigt resultat af forandringer, da en forandring kan betyde, at ”noget” ikke har fungeret, og de ansvarlige ikke har gjort det ”noget” godt nok. Undgå at ”pege fingre” ved at fokusere på udefrakommende faktorer der har været medvirkende til forandringen.

Bekymring om tilstrækkelige kompetencer.Modstand mod forandring bunder ofte i en frygt for, at ens kompetencer ikke er tilstrækkelige i en ny situation. Undgå denne modstand ved at give så meget støtte som muligt eks. i form af information, uddannelse, træning, mentoring og support systemer.

Mere arbejdeer uundgåeligt i forbindelse med forandringer. Undgå at undervurdere eller negligere dette faktum, og sørg for, at medarbejderne som arbejder med forandringen har de fornødne ressourcer samt opbakning, og anerkend deres indsats med belønning.

Ringe i vandet.Forandringen vil som en sten i vandet skabe effekt, som kan påvirke mennesker og rutiner langt omkring både i og udenfor organisationen. Som leder skal du kende alle potentielle interessenter, og have en strategisk plan for, hvordan forandringen kan påvirke dem, og hvordan du kan imødekomme modstand.

Fortidens spøgelservil altid ligge på lur, i form af tidligere mislykkede tiltag og forandringer. Kend organisationens historie og kultur, og var beredt på at skulle overbevise folk om, hvorfor det vil ”virke denne her gang”.

Når truslen er virkelig!Lad os se i øjnene, at forandring til tider er og bliver en reel trussel for virksomhedens medarbejdere. Folk kan miste deres job som følge af en forandring, og når dette er tilfældet, er det bedst at være ærlig, åben, rimelig og hurtig. Ledergruppen vil blive husket for sin metode at håndtere sådanne kritiske situationer.

Selvom ledere ikke altid kan få en forandring til at virke tiltrækkende, er det altid muligt at minimere følelsen af usikkerhed og ubehag. Husk på der altid er en årsag til modstand mod forandring – forstå årsagen og du er et skridt tættere på succesfuld implementering.

Lær mere om forandringsledelse og implementering med PROBANA Business Schools Mini MBA på www.probana.com/dip.asp

Kontakter


Emner


Uddannelse Forandringledelse Probana Ledelse