PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/news/pressreleases/%C3%A5ben-volieredag-2011-12316
ad

Åben Volieredag 2011

Pressemeddelelse august 22, 2011 Livsstil

Over 50 danske fugleholdere åbner for at kunne se hundredevis af papegøjer og andre farvestrålende og spændende fugle.

Bjerglorier
Forslag til billedtekst til vedhæftet pressefoto: Disse lorier byder velkommen til Åben Volieredag (foto: Steen Samuelsen).

Åben Volieredag søndag den 4. september

Så er det atter ved at være tid for det årligt tilbagevendende arrangement »ÅBEN VOLIEREDAG«, som Landsorganisationen Danske Fugleforeninger (LDF) står bag.

Der vil søndag den 4. september, i tidsrummet kl. 10-16, over hele landet være mulighed for
– ganske gratis – at kigge på eksotiske fugle holdt under beskyttede forhold hos ca. 50 fugleholdere.

Hvorfor holde åben volieredag?

Når fugleholdere over hele landet hvert år i september måned giver publikum adgang til at se deres volierer og haver, er der flere grunde hertil. Først og fremmest er det at holde fugle en hobby, og som alle hobbyfolk vil vi gerne vise andre, hvad det er, vi beskæftiger os med.

Men vi vil også gerne være inspirationskilde for andre, der måske tænker på at holde fugle. Ved at besøge fugleholderne, kan man hente en masse viden om fugle og volierebyggeri, og her kan såvel eventuelt kommende som etablerede fugleholdere få inspiration til, hvordan man vil holde egne fugle og måske også, hvilke fugle, man vil beskæftige sig med.

Inden man går i gang med at holde fugle, er der en række spørgsmål, man skal afklare med sig selv – og sin familie. Hvis man påtager sig at arbejde med levende dyr, må man gøre sig klart, at disse skabningers trivsel helt afhænger af os, vores viden om de enkelte arter og den måde, vi griber tingene an på.

Det er derfor vigtigt at få afklaret, hvordan den øvrige familie ser på det at holde fugle? Hvor megen tid kan man afse, og har man den fornødne plads til at give fuglene rimelige forhold? Når det er på plads, kan besøg hos andre fugleholdere være lærerigt. Her kan man se, hvordan andre gør, tage gode ideer, der passer til egne forhold, med hjem eller måske se noget, man absolut ikke vil bruge. Ikke to fuglehold er ens. Alle er de bygget op om den enkelte fugleholderes muligheder og interesser. Det vigtigste er, at man holder sig dyrenes trivsel for øje.

Hensigten med at holde fugle har sikkert skiftet gennem årene, men i dag er det for alle hobbyopdrættere interessen for at lære fuglene nærmere at kende. Det giver hobbyen gode muligheder for. Fugle holdt i volierer afstemt i størrelse og beplantning efter de enkelte arters behov, giver mulighed for at iagttage og lære noget om fuglenes daglige og sociale adfærd, deres ynglebiologi, sang, fødevalg o.s.v. i en grad, som selv de dygtigste ornitologer som regel kun ser i brudstykker.

Fuglehold må imidlertid ikke blive et »eksperiment«. Det er vigtigt, at man før anskaffelsen af fugle sætter sig godt ind i de enkelte arters basale krav til tilværelsen. Ellers kan det, der skulle blive en spændende og lærerig hobby, let blive en stor skuffelse.

Nærmere oplysning om, hvor de enkelte arrangementer finder sted, fremgår af vedlagte deltagerliste som også kan ses på LDF’s hjemmeside: www.ldf-net.dk

Yderligere oplysninger om arrangementet og baggrunden herfor kan fås hos

Henrik Olsen,
tlf. 70232346 eller

e-mail: formand@ldf-net.dk

Kontakter


Henrik Olsen

Formand
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger
forma******************************** Vis...
70232*** Vis...

Emner


Livsstil
Deltagere Åben Voliere 2011
Hent | 0,23 MB | .doc

Bjerglorier
Forslag til billedtekst til vedhæftet pressefoto: Disse lorier byder velkommen til Åben Volieredag (foto: Steen Samuelsen).
Hent | 1,29 MB | 1991 x 1941 | .JPG

Zip og hent alle filer
ad