PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/graastenfjerkrae/pressreleases/staldd%C3%B8rspakken-er-gennemhullet-med-d%C3%A5rlig-f%C3%B8devaresikkerhed-mener-gr%C3%A5sten-fjerkr%C3%A6-a-s-22264

Stalddørspakken er gennemhullet med dårlig fødevaresikkerhed mener Gråsten Fjerkræ A/S

Pressemeddelelse februar 25, 2016

Fjerkrækød og æg side om side i butikkerne produceret efter væsentlig forskellige krav til fødevaresikkerhed, kan forbrugeren føle sig trygge ved det?

Fjerkrækød og æg side om side i butikkerne produceret efter væsentlig forskellige krav til fødevaresikkerhed, kan forbrugeren føle sig trygge ved det?

Fødevareinstitutet ved DTU har lavet risikovurderinger for både stalddørspakken og for den industrialiserede produktion af æg og slagtekyllinger. ”Det er mildest talt opsigtsvækkende, at DTU kan konkludere, at fødevaresikkerheden er som den bør være i begge systemer”, udtaler Gunder Jensen fra Gråsten Fjerkræ A/S.

Gråsten Fjerkræ A/S har nu bedt om at få begge systemer kigget efter i sømmene af uvildige eksperter. Hvis Fødevarestyrelsen har ret i deres påstand, er der i høj grad grund til at få lavet nogle justeringer i det program der kører for den industrialiserede produktion.

Hvorfor bruge unødige omkostninger, som ikke giver øget fødevaresikkerhed? 

Gråsten Fjerkræ A/S mener ikke det er ligegyldigt med den store indsats der gøres omkring foder, New Castle Disease, fugleinfluenza, adskillelse af fjerkræarter og dyrearter osv. sådan som Fødevarestyrelsen åbenbart mener. Fødevarestyrelsen udtrykker at det er sikkert nok det der gøres i forhold til stalddørspakken.

Gråsten Fjerkræ A/S har også svært ved at tro, at det kan være rigtigt. Hertil også salmonella undersøgelserne, som kun sker hver 18. uge (hver 128 dag) og alene er undersøgelser for antistoffer som bliver ligestillet med undersøgelser for bakterier hver 2 uge (14. dag) synes ikke at være ligeværdige.

Et udbrud af New Castle Disease vil lukke ned for alt Dansk eksport!

Derfor vil Gråsten Fjerkræ A/S nu spørge EU-Kommissionen om de finder det holdbart, at Danmark påtænker at bruge to vidt forskellige systemer til at sikre fødevaresikkerheden.

Det synes dobbeltmoralsk at have særstatus på konsumæg parallelt med en ansøgning i EU for slagtekylingekød og hertil give tilladelse til at dansk producerede slagtekyllinger og konsumæg kommer til at ligger side om side i butikkerne med produkter som er produceret og kontrolleret efter langt mere omfattende programmer. Slagtekyllinger fra staldørsproduktionen kan meget vel risikere slet ikke at være blevet kontrolleret for salmonella, da produktionen kan være sket i en mellemperiode, hvor der ikke har været kontrol overhovedet.

Sådanne slagtekyllinger kan desuden være slagtet i en slagterbutik, hvor der ikke er mulighed for at håndtere slagteriaffald jf. lovgivningen og hvor kyllingen ikke er blevet kontrolleret af en dyrlæge.

Gråsten Fjerkræ A/S vil gerne give plads til stalddørssalget, men det må være sådan, at de krav der gælder for den industrialiserede produktion også gælder for stalddørssalget. ”Hvis ønsket er at stalddørsprodukter skal ligge side ved side med de industrielle produkter, siger Gunder Jensen, er det en forudsætning at rammebetingelserne for begge produkttyper følger EU-reglerne. Hvis nogen ønsker noget herudover må sådanne særregler aftales mellem de parter der ønsker det.

Kontakter