PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/graastenfjerkrae/pressreleases/f%C3%B8devareministeren-vil-afvikle-den-danske-slagtekyllingeproduktion-16171

Fødevareministeren vil afvikle den danske slagtekyllingeproduktion

Pressemeddelelse juli 23, 2013 Erhverv

Læserbrev:

Den 12. juni 2013 havde Gråsten Fjerkræ og Borgmester Aase Nyegaard, Sønderborg Kommune foretræde for Fødevareudvalget.

Anledningen til foretrædet var, at Gråsten Fjerkræ ønsker at etablere en ny produktion af kvalitets frilandskyllingeri et grønt og bæredygtigt anlæg.

Men Gråsten Fjerkræ har to forhold som der skal findes løsning på før de tør iværksætte projektet.

Det ene forhold er, at den affaldsafgift der i dag er på afbrænding af fjerkrægødning skal fjernes.

Det andet forhold er, at en dansk ansøgning nede i EU kommissionen hvor Danmark ønsker at få særstatus for salmonella i slagtekyllinger i Danmark skal trækkes tilbage, ansøgningen betyder at man vil forbyde en del af det kyllingekød som i dag importeres til Danmark.

Efter foretrædet blev der af Fødevareudvalgets formand stillet spørgsmål til Fødevareministeren om det materiale som Gråsten Fjerkræ havde fremlagt.

Fødevareminister Mette Gjerskov udtrykte sig meget positivt til projektets grønne ideer og til dyrevelfærden. Med hensyn til affaldsafgiften på afbrænding af gødningen henviste hun til miljøministeren, da det er denne ministers område.

Mette Gjerskov afslutter sit svar med at fremhæve Danmark som et foregangsland i forhold til fødevaresikkerheden til gavn for forbrugerne og som noget der har åbnet mulighederne på eksportmarkederne, ligesom Danmarks fortrin inden for fødevaresikkerhed kan bruges som en konkurrenceparameter i den globale handel. Derfor vil en opgivelse af den danske fødevaresikkerhed efter hendes opfattelse aldrig komme på tale.

Mette Gjerskov er ikke opdateret om de faktiske forhold, for så havde hun måttet svare anderledes.

For det første, er det helt og aldeles udokumenteret, at det danske salmonellabekæmpelsesprogram har åbnet markeder i den globale handel.

Fakta: Tyskland har haft en fremgang på 25 %, Danmark har tabt 14 % af produktionen i perioden 2006 til 2011, med lukning af slagterier og tab af arbejdspladser til følge, og det vil desværre fortsætte med Mette Gjerskov’s standpunkt.

For det andet, hvis Mette Gjerskov får held med sine planer, vil virkeligheden blive den, at de danske forbrugere skal tvinges til at spise dansk kyllingekød til en langt højere pris og til uforandret folkesundhed.

Fakta: I 2005 spiste hr. og fru Jensen 42 % importeret udenlandsk kyllingekød og i 2012 spiste de 57 % og tallet er forsat stigende.

For det tredje, Fødevareinstitutet eget smittekilderegnskab viser, at kyllingekød, dansk såvel som udenlandsk, kun sporadisk bidrager til at folk bliver syge, gennemsnittet af de sidste tre år har været 1320 personer der er blevet syge af salmonella, men kyllingekødet bærer kun ansvaret for 19 tilfælde pr. år, svarende til godt 1 %.

Fakta: I takt med stigende import af kyllingekød, er antallet syge personer af salmonella i kyllingekød faldet.

Endeligt, det hjælper altså ikke Mette Gjerskov og folkesundheden, at man forsat anvender store summer på at fjerne noget i den danske slagtekyllingeproduktion som ikke har nogen indvirkning.

Fakta: Folkesundheden i Danmark målt i antal syge personer pr. 100.000 i 2011 er identisk med EU gennemsnittet. En dansk særstatus på salmonella i kyllingekødet vil ikke kunne ændre på dette.

Mette Gjerskov vil altså ikke støtte en ny dansk produktion der har en høj grad af grønt energivenligt snit og høj dyrevelfærd, og vel at mærke også et projekt der sikrer en høj folkesundhed og fødevaresikkerhed, da de definerer folkesundhed og fødevaresikkerhed på en anderledes måde end den Mette Gjerskov gør.

Det må være klart for enhver, at med Mette Gjerskov’s udmelding, fortsætter afviklingen af den danske slagtekyllinge- produktion.

Men enhver minister har jo et embedsapparat at trække på og det er dette embedsapparat som laver ministerens svar. I dette tilfælde er jeg ret sikker på at det er Fødevarestyrelsen som har lavet Mette Gjerskov’s svar, den selv samme styrelse som har præsenteret ansøgningen i EU kommissionen.

I denne sammenhæng må jeg desværre give Stelton-direktøren, Michael Ring ret, når han i Berlingske Tidende fredag den 19. juli refereres for at have sagt om Fødevarestyrelsen: ”Der sidder altså nogle bureaukrater der, der ikke aner, hvordan tingene fungerer i praksis”. Michael Ring har udtalt sig offentligt i sin egenskab af formand for regeringens egen ekspertgruppe i kampen mod bureaukrati.

Det ville være en rigtig god ide, hvis ministeren ville kigge lidt mere ud i virkeligheden og forholde sig til de faktuelle forhold. Jeg skal gerne formidle det i givet fald.

Cand. agro. Thorkil Ambrosen
Rosenvej 6
3330 Gørløse

Emner


Erhverv