PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/v2c-og-optimise-indg%C3%A5r-strategisk-samarbejde-21420

V2C og Optimise indgår strategisk samarbejde

Pressemeddelelse juni 29, 2015

Anlægsøkonomi, tid, kvalitet, drift og levetidsøkonomi i fokus for samarbejde, der sætter bygbarhed og Det Digitale Byggeri på agendaen med henblik på at skabe merværdi for projektejere og bygherrer gennem udvikling af solide bygbare projekter

- V2C’s entreprenørgranskning baseret på dybgående viden om byggeriets processer og stor byggeteknisk faglighed skaber overblik og værdi gennem udvikling af solide, bygbare projekter til projektejere og bygherrer, og vores analoge granskning går hånd i hånd med effektiv udnyttelse af de nye digitale redskaber, når det gælder om at tilføre byggeprojekter merværdi.

Det er partner og direktør i V2C Peer Kisbye, der gennem et strategisk samarbejde med Optimise nu sætter det digitale byggeri på agendaen som en integreret del af virksomhedens rådgivning til bygherrer.

Virksomhedens administrerende direktør og partner Lars Blaaberg, der sammen med Peer Kisbye stiftede virksomheden for halvandet år siden, supplerer:

- I det lys har vi valgt at indgå et strategisk samarbejde med Optimise. Ved at samle vores kompetencer og ydelser opnår vi også i et fremtidigt perspektiv den optimale platform til at sikre et tidligt overblik og bygbare projekter til bygherrerne.

Bygbarhed

V2C’s direktører pointerer i den forbindelse, at udvikling af bygbare projekter både udgør den vigtigste direkte vej til at sikre bygherrer merværdi og en genvej til generelt at styrke byggeriets effektivitet, og fortsætter:

- Begrebet bygbarhed dækker ikke kun udvikling af solide fejlfrie projekter.

- Det handler i lige så høj grad om balancen mellem projektets kvalitet, tid og økonomi, det handler om valg af de rigtige materialer og løsninger, det handler om arbejdsmiljø, og det handler om drift og levetidsøkonomi, fastslår de med én tunge og tilføjer, at integration af de nye digitale redskaber - ved at styrke kommunikationen mellem rådgivere og entreprenører samt bygherre og driftsherre - øger muligheden for at optimere projektet på et tidligt tidspunkt.

V2C’s stiftere fortæller videre, at Optimise som led i samarbejdet skal stå for kvalitetssikring og tværfaglig kollisionskontrol af 3D modellerne, samt konsistenskontrol af model og analyse af projektændringer, ligesom Optimise skal give input om tid (4D), mængder (5D) og drift (6D) til V2C’s granskere, der med afsæt i deres byggetekniske kompetencer fastlægger proces tider, enhedspriser og procesmæssige forhold omkring levetidsøkonomi.

- Ved på den måde at kombinere og målrette kompetencer fra den analoge og digitale verden på det enkelte projekt styrker vi muligheden for at skabe bygbare projekter, ligesom vi tilfører bygherren det bedst mulige grundlag for at overskue byggeriet og træffe de rigtige valg. 

’Missing link’

Lars Blaaberg og Peer Kisbye ser i øvrigt samarbejdet med Optimise som en naturlig videreudvikling af V2C’s kompetencer og ydelser, og de forventer gennem samarbejdet at styrke V2C’s rolle som katalysator for udvikling af gensidig forståelse, respekt og samarbejde mellem byggeriets forskellige aktører.

- Rigtig mange fejl og lidet bygbare løsninger i byggeriet skyldes manglede samarbejde mellem byggeriets forskellige aktører og specialister, der med afsæt i egne kompetencer ikke altid får skabt løsninger, der tjener bygherren bedst.

- Byggeriet har simpelthen manglet et uvildigt, koordinerende led med kompetencer og viden til at binde parterne sammen og sikre at alle trækker på samme hammel, konstaterer Lars Blaaberg og karakteriserer V2C’s rolle som ’byggeriets missing link’ og bygherrens katalysator, der som uvildig rådgiver er med til at skabe merværdi, gensidig respekt og forståelse på tværs af byggeriets deltagere.

Uvildighed tjener bygherren bedst

- Og, slutter Peer Kisbye, markedet har taget flot imod V2C i rollen som bygherrens uvildige rådgiver og katalysator, hvis eneste mål er i alle sammenhænge at tjene bygherrens interesser.

- Således har vi oplevet en betydelig efterspørgsel på vores ydelser. På kun halvandet år har vi skabt fjorten arbejdspladser, en tocifret omsætning samt en pipeline af opgaver, der rækker mere end to år frem i tiden, og de mest efterspurgte ydelser er vores ’entreprenørgranskning’ og vores ’cost planner funktion’ – ydelser, hvor vi som landet formentlig eneste rådgiver tackler projekterne gennem entreprenørens briller og bibringer bygherrerne de samme kompetencer som den professionelle totalentreprenør.

Rammetekst:

V2C har succes med som uafhængig, uvildig rådgiver, at skabe merværdi og bygbarhed for bygherrer og projektejere, der som led i virksomhedens rådgivning tilføres kompetencer på niveau med den professionelle totalentreprenør – blandt andet gennem ’entreprenørgranskning’ og ’cost planner’.

Således skaber V2C gennem entreprenørgranskning bygbarhed i projektmaterialet, og synliggør optimeringsmuligheder i relation til tid og anlægsøkonomi, arbejdsmiljømæssige forhold samt tilgængelige og håndværksvenlige konstruktioner, ligesom drifts- og levetidsøkonomi sættes i fokus, mens virksomheden gennem uvildig ’cost planning’ dels sikrer realistiske og sunde byggebudgetter, dels skaber skabe gennemsigtighed i økonomien gennem hele byggeforløbet.

Kontakter
V2C og Optimise i strategisk samarbejde
- Gennem et strategisk samarbejde med firmaet Optimise, der er specialister i rådgivning om IKT, BIM-processer og 3D-visualisering, sættes Bygbarhed og det digitale byggeri nu på agendaen, som et integreret element i vores uvildige rådgivning til danske bygherrer, fortæller Peer Kisbye og Lars Blaaberg fra V2C.
Hent | 3,21 MB | .JPG

Zip og hent alle filer