PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/unikt-nordjysk-samarbejde-mellem-byggeuddannelser-og-erhvervsliv-8817

Unikt nordjysk samarbejde mellem byggeuddannelser og erhvervsliv

Pressemeddelelse januar 25, 2010

UCN teknologi & business samler byggeriets uddannelser og dansk byggeri om at udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri i det hidtil største og mest ambitiøse digitale set-up i Danmark

For første gang nogensinde og i det hidtil største og mest ambitiøse digitale set-up samler University College Nord og Aalborg Universitet nu alle byggeriets uddannelser og virksomheder om under overskriften ”De Digitale Dage på UCN” at udvikle, afprøve og udbrede de digitale metoder og arbejdsprocesser.

- Det Digitale Byggeri skaber store muligheder for at optimere økonomi og kvalitet i byggeriet, og som led i samarbejdet forpligter uddannelser og virksomheder sig til åbent samarbejde og videndeling om at udbrede Det Digitale Byggeri til hele byggeriets fødekæde, fortæller uddannelsesleder Bruno Larsen fra UCN, der som initiativtager ser samarbejdet som fremtidens danske omdrejningspunkt for opsamling, udvikling og formidling af Det Digitale Byggeri.

- Ved at samle virksomhedernes praktiske erfaringer, uddannelsernes viden og teori, højt specialiserede undervisere samt forandringsparate, digitale elitestuderende fra alle byggeriets fag, skaber vi optimale rammer for at bringe Det Digitale Byggeri videre ud over rampen, konstaterer Bruno Larsen, mens lektor Kjeld Svidt fra Aalborg Universitet, der – blandt andet gennem et fast professorat, phd-projekter og talrige afgangsprojekter – repræsenterer landets mest dybgående kompetencer om Det Digitale Byggeri supplerer:

- Vi har i årevis hver for sig arbejdet med at udforske og udvikle Det Digitale Byggeri, men det er helt nyt og meget stort, at alle byggeriets parter går sammen om at afprøve og udvikle de digitale redskaber. Det er aldrig sket før, og vi ser frem til udfordringen med at få alle parter i byggeprocessen til at spille sammen på det digitale klaviatur.

Digitalt Stævnemøde

Bruno Larsen tilføjer, at uddannelser og virksomheder som led i samarbejdet en gang om året er vært for tre dages fælles præsentation og udvikling af Det Digitale Byggeri under overskriften ”Digitale Dage på UCN”, der første gang afvikles i april.

- Over tre dage sætter vi fokus på de digitale redskaber og arbejdsprocesser med førende internationale og danske eksperter, seminarer og workshops, økonomiske cost-benefit-beregninger på investering, finansiering og markedsføring, digitale byggetekniske snapshot, praktiske demonstrationer, samt delprojektering at to konkrete cases, der gennemføres i et realistisk digitalt set-up med deltagelse af virksomheder og byggeriets uddannelser fra tømrer og installatør til konstruktør, arkitekt og ingeniør.

- Derudover etablerer vi en ny fælles hjemmeside med løbende orientering om det årlige arrangement, streamede foredrag, ny viden og konkrete cases fra det virkelige liv samt en tæt, løbende fokusering af udviklingen indenfor Det Digitale Byggeri, og målet er, at hjemmesiden med de digitale dage som omdrejningspunkt skal udvikles til en egentlig portal, der samler relevant viden, teori og praktisk erfaring om digitalt byggeri.

Videndeling og samarbejde

- Kodeordene bliver samarbejde og videndeling med fokus på formidling og forankring af viden om Det Digitale Byggeri i både uddannelser og byggeriets virksomheder, fortsætter projektets tovholder, udviklingsleder Rene Martin Larsen fra bjerg arkitektur, der som mentor på UCN fik idéen til at samle nordjyske byggeuddannelser og hele byggeriets værdikæde om i fællesskab at udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri.

- Det er naturligt, at byggeuddannelserne, der – ikke mindst i kraft af studerende, digitale ildsjæle råder over betydelige digitale kompetencer - går foran i udviklingen, og ideen om en samlet indsats har vakt betydelig interesse.

- Både virksomheder og uddannelser kan se værdien i at brede viften af digitale redskaber og arbejdsprocesser ud til hele værdikæden gennem et bredt tværgående samarbejde, og alle kan se behovet for, at byggeriets nyuddannede medarbejdere som fremtidens forandringsagenter både praktisk og ledelsesmæssigt kan håndtere de nye digitale discipliner, slutter Rene Martin Larsen.

Ramme:

”De Digitale dage på UCN” er et nyt samarbejde mellem Univercity College Nordjylland, Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, EUC-Nord og SmartCityDK, der – som et årligt tilbagevendende arrangement med premiere i dagene 21, 22, og 23 april -  samler nordjysk byggeri om fælles videndeling, udvikling og udbredelse af Det Digitale Byggeri i det hidtil største og mest ambitiøse digitale set-up med deltagelse af hele byggeriets værdikæde.

Ramme:

- ”De Digitale Dage på UCN” udgør et solidt fundament for samarbejde, videndeling, udvikling, praktisk anvendelse og afprøvning af digitale redskaber og arbejdsprocesser på tværs af uddannelser og erhvervsliv, og vi er stolte over at støtte initiativet med både økonomi, know-how og viden, konstaterer sekretariatschef Jesper F. Carstens fra den nordjyske netværksorganisation SmartCityDk, der består af landets førende byggevirksomheder og alle uddannelser med relation til byggeriet.

Billedtekst

- Målet er at klæde dansk byggeri på som førende indenfor Det Digitale Byggeri, fortæller Bruno Larsen (th) fra UCN, mens Rene Martin Larsen (tv), der er tovholder på ”De Digitale Dage på UCN” slår fast, at nøgleordene er videndeling, samarbejde og udvikling til fælles bedste.

Yderligere oplysninger :

Bruno Larsen, Studieleder UCN  - telefon 7250 5925

René Martin Larsen, udviklingsleder bjerg arkitektur - telefon 9933 7335

Kjeld Svidt, lektor Aalborg Universitet på telefon 9940 8546

Jesper Carstens, sekretariatschef SmartCityDk på telefon 20 55 34 10

Hans Ulrik Møller, uddannelseschef EUC nord - telefon  2535 6762

Kim Knudsen, uddannelseschef Tech college - telefon 7250 5207

Kontakter


Emner


Byggeri