pressport logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/turbo-p%C3%A5-nordjyske-byggeuddannelser-4922

Turbo på nordjyske byggeuddannelser

Pressemeddelelse

Nordjyllands Erhvervsakademi og eliten i nordjysk byggeri går sammen om at styrke konstruktøruddannelserne gennem ny mentorordning.

- Vi har i forvejen et tæt samarbejde med det nordjyske erhvervsliv om at udvikle vores byggeuddannelser, og med den nye mentorordning, hvor en kreds af regionens førende byggevirksomheder stiller deres spidskompetencer til rådighed for et målrettet samarbejde med vores studerende, sætter vi nu turbo på både samarbejde og uddannelser.

Det siger arkitekt og underviser Find Thorsen - en af tre lærere, som står i spidsen for implementering og udbygning af mentorordningen, der er udviklet af Videncenter for Industrielt Byggeri, og testes som pilotprojekt i foråret 08. Fra efteråret indføres ordningen som åbent tilbud til alle studerende på sidste halvdel af erhvervsakademiets byggeuddannelser.

- Målet er at samle en kreds af højt kvalificerede, erhvervsaktive specialister, der med afsæt i deres erfaring og viden kan gå ind som sparringpartnere for de studerende, både når det gælder konkrete opgaver, fordybelse i faglige problemstillinger og personlig udvikling, fortsætter Find Thorsen og tilføjer, at opstarten er gået over al forventning.

- Virksomhederne har taget flot imod vores initiativ, de studerende er begejstrede og lærergruppen får inspiration fra byggeriets praktiske frontlinie. Det er videndeling med dybde og perspektiv.

Styrket udviklingsproces

- Gevinsten går begge veje, supplerer René Martin Larsen, der er specialist i det digitale byggeri hos Bjerg Arkitektur og siden starten af januar mentor for en gruppe specialestuderende konstruktører på vej.

- Videndeling er ikke mindst i relation til det digitale byggeri et altafgørende kodeord i udviklingen af dansk byggeri, og mentorordningens direkte kobling mellem teori og praksis genererer kreativ nytænkning på begge sider af bordet. Oplevelsen er, at de studerende gennem en direkte og uimponeret tilgang til komplicerede emner, kommer til at fungere som inspirerende sparringpartnere, der ikke er låst af traditioner og vanetænkning.

- Men dertil kommer, at det løbende samspil med akademiets undervisere, der er et integereret element i mentorordningen, sikrer, at vi som virksomhed konstant er opdateret med den nyeste teoretiske viden, ligesom vi opbygger en stærk platform for rekruttering, fastslår René Martin Larsen og pointerer, at deltagelsen i mentorkorpset derudover udgør en enestående platform for udvikling af et bredt og udviklingsorienteret, nordjysk netværk.

Gearet til forandring og nytænkning

- Også som studerende får vi en fantastisk mulighed for som led i uddannelsen at opbygge direkte kontakter til en stribe af regionens førende specialister inden for byggeriet, konstaterer Jesper Nygaard Jensen, der som led i sit speciale har valgt at fordybe sig i udviklingen af det digitale byggeri.

Han ser mentorordningen som en stærk overbygning på akademiets øvrige undervisningstilbud, og lægger til, at fordybelse i komplekse problemstillinger bliver mere nærværende og forpligtende, når de i samarbejde med byggeriets specialister relateres direkte til den praktiske virkelighed i virksomhederne.

- Vi bliver allerede undervejs i uddannelsen en konkret brik i byggeriets udvikling, vi får helt ny og nyttig viden, der rækker ind i fremtiden, og vi får den nødvendige ballast til som forandringsagenter at fungere som udviklingens spydspidser.

- Men samtidig står vore kommende arbejdsgivere til gevinst, fordi vi med afsæt i spidskompetencer på fremtidens nøgleområder både teoretisk og praktisk er gearet til vanebrud og nytænkning, siger Jesper og pointerer begejstret, at de studerende som led i ordningen forpligter sig til at dele erfaringer og viden fra mentorsamarbejdet med deres medstuderende.

- Det handler om at bruge og hjælpe hinanden til at skabe de bedste resultater, og videndeling er hjælp-til-selvhjælp, fordi det udvider perspektivet og mulighederne, og fordi man forstår tingene endnu bedre, når man bliver tvunget til også at formidle dem.

Nøgleord


Uddannelse