PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/skana-entreprise-a-s-%C3%A5bner-afdeling-i-holb%C3%A6k-14404

Skana Entreprise a/s åbner afdeling i Holbæk

Pressemeddelelse oktober 23, 2012 Erhverv

- Vi tager konsekvensen af mange nye opgaver i Nord- og Vestsjælland, konstaterer administrerende direktør Peer Kisbye fra Skana Entreprise a/s, der over det sidste år har lagt krisen endegyldigt bag sig med to-cifrede vækstrater og en aktuel ordrebeholdning på 120 millioner kroner

Skana Entreprise åbner afdeling ved Holbæk
Med afsæt i massiv vækst og mange opgaver i Sjællands nordvestlige hjørne etablerer entreprenørfirmaet Skana Entreprise a/s nu en ny afdeling i Kirke Hyllinge ved Holbæk – en afdeling, der fra starten bemandes med to faste medarbejdere og ifølge firmaets administrerende direktør Peer Kisbye (billedet)udgør et nyt strategisk omdrejningspunkt i en styrket indsats overfor kommunerne i Nord- og Vestsjælland.

- Vi har over det sidste år vundet et ganske solidt fodfæste med en række større opgaver i Sjællands nord-vestlige hjørne, hvor både kommuner og private bygherrer har en stribe store projekter i støbeskeen. Den udvikling vil vi gerne tage mere aktiv del i, og vi ser Holbæk-området som et centralt, strategisk udgangspunkt for en styrket indsats i hele Nord- og Vestsjælland.

Det er administrerende direktør Peer Kisbye fra Skana Entreprise a/s, der sætter ord på baggrunden for, at virksomheden nu breder viften ud og etablerer en ny afdeling på i Kirke Hyllinge ved Holbæk.

Peer Kisbye pointerer, at tilstedeværelse og tilgængelighed gennem lokal forankring - både i relation til projektudvikling, service og gennemførelse af større byggeopgaver - er afgørende parametre i kampen om opgaverne, ligesom den lokale tilstedeværelse tæt på medarbejdere og byggepladser giver det bedste grundlag for i samarbejde med bygherre og rådgivere at styre opgaverne sikkert i land med tæt fokus på arbejdsmiljø, tidsplaner og fejlfri aflevering.

- Den lokale forankring er afgørende. Man må være til rådighed lokalt, hvis man vil være med, når byggeriet planlægges og gennemføres, fastslår Peer Kisbye og tilføjer, at lokal forankring også rummer administrative og økonomiske fordele.

- Det er oplagt, at nærhed spiller afgørende ind på omkostninger til transport og tidsforbrug, men derudover står det klart, at nærhed og lokalkendskab baner vej for øget service og et mere smidigt samarbejde med en optimeret sagsbehandling og umiddelbar problemløsning i gensidig respekt parterne imellem.

Markant vækst

Peer Kisbye ser i øvrigt etablering af den nye Holbæk-afdeling som en naturlig fortsættelse af den markante, gazelleagtige vækst, som over det seneste år under Peer Kisbyes ledelse har præget hverdagen i Skana Entreprise a/s.

– Vi startede året med en omsætning i størrelsesordenen 15 millioner kroner, vi gik ud af september med en ordrebeholdning svarende til omsætningen i indeværende regnskabsår på ca. 120 millioner kroner, overskuddet er i 2012 vokset med omkring 28 procent, og siden marts har vi skabt godt 70 nye arbejdspladser, slutter Peer Kisbye.

Rammetekst:

-Vi ser vores nye afdeling i Holbæk som et centralt omdrejningspunkt for alle firmaets aktiviteter i Sjællands nord-vestlige hjørne, hvor vi over det sidste halve år har vundet en stribe større opgaver, konstaterer Peer Kisbye fra Skana Entreprise a/s og nævner – foruden flere aktuelle konkurrencer og prækvalifikationer - i flæng støjisolering af 89 ejendomme langs Vipperødbanen, renovering af Maglehøjskolen i Egedal Kommune og Kalundborg Rådhus.

Kontakter


Emner


Erhverv


Skana Entreprise åbner afdeling ved Holbæk
Med afsæt i massiv vækst og mange opgaver i Sjællands nordvestlige hjørne etablerer entreprenørfirmaet Skana Entreprise a/s nu en ny afdeling i Kirke Hyllinge ved Holbæk – en afdeling, der fra starten bemandes med to faste medarbejdere og ifølge firmaets administrerende direktør Peer Kisbye (billedet)udgør et nyt strategisk omdrejningspunkt i en styrket indsats overfor kommunerne i Nord- og Vestsjælland.
Hent | 0,9 MB | 1592 x 1062 | .jpg

Zip og hent alle filer