PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/s%C3%A5dan-samarbejder-vi-11691

"Sådan samarbejder vi"

Pressemeddelelse marts 10, 2011 Byggeri

Skana Entreprise a/s i spidsen for udviklingsprojekt, der med knap 1,3 millioner støttekroner fra Forebyggelsesfonden sætter samarbejde og trivsel i fokus gennem tre konkrete byggerier - målet er en markant reduktion af stress og nedslidning af medarbejdere i byggebranchen

- Målet er ti procent lavere sygefravær end landsgennemsnittet, ti procent lavere ulykkesfrekvens, reduktion i antallet af åbne konflikter, total eliminering af retslige tvister og påbud fra arbejdstilsynet, reduktion af stresssituationer og tilfredse kunder både når det gælder kvalitet, tid og økonomi.

Det er Ea Ovdal Nielsen fra Skana Entreprise, der sætter ord på et nyt visionært udviklingsprojekt, som stiller skarpt på, hvordan man gennem ledelse og samarbejde kan forebygge fysisk og psykisk nedslidning og stress blandt medarbejdere i byggeriet – et udviklingsprojekt, der med støtte fra Forebyggelsesfonden løber frem til september.

- Derudover skal projektet munde ud i en håndbog med afprøvede koncepter, processer og værktøjer til mindre entreprenør- og håndværksvirksomheder, ligesom vi hos Skana Entreprise har forpligtet os til med afsæt i projektet at udvikle en plan for implementering af de nye tiltag i vores virksomhed.

Fælles mål

Ea Ovdal Nielsen understreger, at samarbejde om et fælles mål gennem hele byggeprocessen er afgørende for både økonomi, tid og kvalitet, men pointerer, at byggeopgaver stor set altid involverer mange forskellige parter og fag, der kommer med hver deres kultur og individuelle forventninger til opgaven.

- Derfor fokuserer vi i projektet på, hvordan man gennem samarbejde og involvering kan samle og engagere alle om et fælles mål, og vi arbejder i vidt omfang med holdninger, for det er holdninger, der afgør, hvordan man møder opgaverne og kolleger på byggepladsen.

- Kort sagt handler det om, at byggeledelsen sammen med medarbejderne opstiller klare målsætninger, forventninger og rollefordelinger, og at byggeledelsen med fokus på de bløde værdier opbygger nye sociale kompetencer, som på tværs af fagene baner vej for lysten til at indgå i respektfuldt samarbejde på alle niveauer, i alle led og i alle faser af et byggeri.

Indflydelse og samarbejde

- Samtidig giver vi medarbejderne stor indflydelse på deres egen arbejdssituation, og vi klæder byggeriets deltagere på til at påtage sig et fælles ansvar for trivsel, tryghed og sikkerhed på byggepladsen, samtidig med at byggeledelsen gennem støtte, udvikling og træning bliver ”klædt på” til at fungere som katalysator for processen.

- Det er byggeledelsens opgave at sikre den ligeværdige dialog, information og delegering i forhold til håndværkerne, og byggeledelsen er katalysator for, at trivsel, tryghed og sikkerhed på arbejdspladsen kan udvikles til et fælles ansvar som forudsætning for arbejdsglæde og lønsomhed, konstaterer Ea Ovdal Nielsen fra Skana Entreprise og karakteriserer sluttelig Udviklingsfonden’s projekt som en unik chance for at afprøve, tilpasse og videreudvikle nye koncepter og værktøjer i konkrete byggesager.

- Således vil vore byggeledere fungere som formidlere af samarbejde frem for at agere som kontrollanter og regelryttere, med derudover får vi mulighed for at arbejde professionelt med udvikling af nye sociale kompetencer og videndeling, og vi får mulighed for på tværs af fagene at arbejde målrettet med udvikling af en gennemsigtig ansvarsfordeling, forudsigelighed i de enkeltes opgaver i byggeprocessen og sikre overensstemmelse mellem krav og ressourcer.

 

Rammetekst:

Med udviklingsprojektet ”Sådan Samarbejder vi”, der gennemføres med støtte fra Forebyggelsesfonden, stiller Skana Entreprise skarpt på, hvordan byggeriet gennem fokus på ledelse, planlægning, sikkerhed og samarbejde på samme tid kan reducere nedslidning og stress blandt medarbejderne, skabe mere sikre arbejdspladser og øge lønsomheden i de konkrete byggesager.

Projektet, der netop er sat i gang ved et orienterende opstartsmøde og introduktion af et ”værdi-spil” for samtlige medarbejdere, løber frem til september og omfatter tre konkrete byggesager, hvor Skana Entreprise sammen med to tilknyttede konsulenter gennemfører løbende trivsels- og kundeundersøgelser på tre konkrete byggeprojekter.

Emner


Byggeri