PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/rais-etablerer-gr%C3%B8n-distribution-8740

Rais etablerer grøn distribution

Pressemeddelelse januar 15, 2010

Virksomheden nedlægger lokale tyske lagre og etablerer nyt centrallager i Nordjylland

- Som led i en gennemgående klimaorienteret lean-strategi har vi besluttet at nedlægge en stribe lokale lagre i Tyskland og etablere et nyt centralt lager med fire til seks medarbejdere tæt på fabrikken i Frederikshavn.

Det er logistikchef Anders Kajgaard fra nordjyske Rais, storleverandør af danske brændeovne til det tyske marked, der satser grønt og samler al nordeuropæisk distribution i Frederikshavn.

- Vi har det sidste års tid gået hele organisationen igennem med en lean-orienteret tættekam, og efter at have gearet produktionsapparatet til en mere effektiv og ressourcebesparende produktion, har vi nu stillet skarpt på logistik, distribution og lagerfaciliteter, der ifølge vores analyser rummer gode muligheder for optimering både i relation til mijø- og ressourceforbrug samt unødvendig kapitalbinding.

- På den baggrund lukker vi samtlige lagre i Tyskland og samler logistikfunktionen for hele koncernen omkring et nyt centrallager i Frederikshavn, fortsætter Anders Kajgaard og tilføjer, at virksomheden hidtil har opereret med en dyr, tysk lagerkapacitet i størrelsesordenen 6.000 ovne.

Anders Kajgaard pointerer videre, at der har været en ganske betydelig udveksling af produkter lagrene imellem, og han forudser at virksomheden – samtidig med at omkostningerne til lagerkapacitet reduceres væsentligt – kan spare mange dyre og forurenende transporter gennem etablering af et overordnet og centralt styret distributionssystem baseret på et  nyt stort centralt lager i Frederikshavn.

-Vi skal i øget omfang producere til kunderne frem for til lagrene, og det umiddelbare mål er at reducere den samlede lagerkapacitet og distributionsomkostningerne. Men sidegevinsterne i forhold til miljø og klima er betydelige, og vi vil uden meromkostninger kunne styrke vores service til kunderne på det tyske marked, ligesom vi via vores nye centrallager får mulighed for at optimere servicering af danske kunder, konkluderer logistikchefen fra Rais, der forventer at være klar med forandringerne og det nye centrallager i Frederikshavn til juli.

Billedtekst:

- Ved at erstatte vore tyske lagre med en ny distribution baseret på et nyt centralt lager i Frederikshavn kan vi neddrosle lagerkapacitet og distributionsomkostninger, samtidig med at vi skåner miljøet og optimerer vores service, konstaterer logistikchef Anders Kajgaard fra Rais – her fotograferet på det eksisterende lager i tilknytning til produktionen i Frederikshavn.

Yderligere oplysninger:  Anders Kajgaard på telefon  96 21 11 25

Emner


Erhverv