PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/nyt-tag-til-de-n%C3%A6ste-100-%C3%A5r-11348

Nyt tag til de næste 100 år

Pressemeddelelse november 24, 2010 Byggeri

Grundejernes Investeringsfond og Jönsson a/s viser vejen til ”det gode tag” i Ny Kongensgade, hvor firmaet som hovedentreprenør etablerer nyt skifertag med kobberinddækkede kviste på GI’s markante hjørneejendom

- I alle vores gøremål fokuserer vi på det gode håndværk. Vi kræver kvalitet der holder, og vi er imponerede over det, vi ser. Det er meget flot uført arbejde.

Det er administrerende direktør Lars Axelsen fra Grundejernes Investeringsfond, der under rejsegildets krans gør status i en af hovedstadens mest markante tagrenoveringer: Etableringen af nyt skifertag med kobberinddækkede kviste på fondens markante ejendom i Ny Kongensgade.

- Forløbet gennem hele processen har været præget af stor effektivitet, alle opgaver gennemføres med stor omhyggelighed i et teamwork på tværs af fagene, sikkerheden er i top, og der er orden på byggepladsen, fortsætter Lars Axelsen og pointerer, at Arbejdstilsynet ved besøg har uddelt roser til byggeledelsen.

”Det gode tag” i 100 år

- Det nye tag i naturskifer etableres efter retningslinierne for ”det gode tag” udviklet af BvB. Vi lægger skiferstenene direkte på rupløjede brædder og etablerer et fast, ventileret og velisoleret undertag med tagpap, fortsætter byggeleder Camilla Wollny fra Jönsson a/s, der som hovedentreprenør står i spidsen for arbejdet.

- Denne tagkonstruktion giver mulighed at bevare den oprindelige indbygningshøjde ved kvistene, ligesom konstruktionen, hvor alle skifersten hviler på hele fladen, sikrer mere enkle og bygbare samlinger.

Jönssons byggeleder, der i øvrigt forventer, at det nye skifertag ligesom det oprindelige kan holde i mindst 100 år, tilføjer, at alle samlinger og inddækninger, dele af taget og kvistenes flunkesider beklædes med kobber.

Ny tagetage

Camilla Wollny fortæller videre, at opgaven, der gennemføres for Grundejernes Investeringsfond med sbs Rådgivning som bygherrerådgiver, foruden etablering af nyt tag omfatter renovering af husets vinduer samt nyindretning af den eksisterende tagetage, som hidtil har været brugt til kontorer, arkiver og opbevaring.

- Etagen, der har et grundplan på godt 475 kvadratmeter, nyindrettes og åbnes til kip med synlige bjælkekonstruktioner og nye ovenlys, siger Camilla Wollny og slår sluttelig fast, at det nye tag og den nye tagetage afleveres i starten af det nye år.

 

Rammetekst:

I fortsættelse af de seneste års restaurering af Det Harboeske Enkefruekloster med sbs som bygherrerådgiver og renovering af Møntergården fortsætter Jönsson a/s arbejdet på at bevare og sikre byens kulturarv i Ny Kongensgade, hvor virksomheden som hovedentreprenør er langt fremme i arbejdet med nyt skifertag til Grundejernes Investeringsfonds markante hjørneejendom – et tag, der etableres efter retningslinierne for ”det gode tag”.

Kontakter


Emner


Byggeri