PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/nyt-stort-h%C3%A5ndv%C3%A6rksfirma-i-randers-8273

Nyt stort håndværksfirma i Randers

Pressemeddelelse oktober 30, 2009

Engsø gruppen a/s overtager håndværksfirmaerne WO Entreprise A/S og Råsted Byggefirma A/S – virksomhederne samles og videreføres som en selvstændig enhed under navnet WO råsted a/s med 45 medarbejdere i Randers

- Vi er stolte over med opkøb og sammenlægning af de to hæderkronede håndværksfirmaer at skabe rammerne for en ny dynamisk håndværksvirksomhed med 45 medarbejdere i Randers, og vi ser det nye firma, der fra dag ét er anerkendt for solide kompetencer på alle vore kerneområder, som en solid platform for gruppens fortsatte jyske vækst.

Det er administrerende direktør Per Engsø Larsen fra Engsø Gruppen a/s, der efter overtagelse af WO Entreprise A/S og Råsted Byggefirma A/S kridter banen op for den nye håndværksvirksomhed WO råsted a/s i Randers.

- Udviklingen i byggeriet præges i disse år af stadig strammere krav til blandt andet sikkerhed, miljø, tilbudsgivning og finansiel styrke, og mange mindre håndværksfirmaer bruger uforholdsmæssigt store ressourcer på administration og myndighedskrav. Det er ikke længere tilstrækkeligt at have et hold af dygtige håndværkere, fortsætter Per Engsø Larsen og pointerer, at WO råsted a/s - med de tidligere ejere som aktionærer og medarbejere - etableres som en selvstændig enhed i Engsø Gruppen a/s.

- Det nye håndværksfirma får frie hænder til at agere i markedet, men fra centralt hold bakker vi op med know how, administration og et solidt økonomisk rygstød, så papirbøvlet elimineres og indsatsen kan fokuseres mod konkrete opgaver og kunder samt firmaets videre udvikling.

Svært at være lille

- Det er svært at være lille, for vi skal på alle punkter leve op til samme krav som byggeriets største aktører, konstaterer Bent Sønderskov fra Råsted Byggefirma A/S, mens hans bror Preben Sønderskov supplerer:

- Der er behov for lidt større enheder og under Engsø Gruppens paraply får vi sammen med WO Entreprise et stærkt grundlag for at styrke indsatsen og yde en endnu bedre service overfor vores kunder, både når det gælder nye metoder og kompetencer, myndighedskrav og licitationer.

Både Preben og Bent Sønderskov fortæller videre, at de efter 35 år i spidsen for egne håndværksfirmaer var begyndt at overveje mulighederne for et generationsskifte, og de glæder sig over, at firmaets fremtid nu er sikret.

- Det giver ro at finde en stærk og kompetent arvtager, der vil videreføre og udvikle firmaets aktiviteter, og vi er – ikke mindst i relation til vore mange loyale kunder - stolte over at byde fremtiden velkommen som del af et nyt stort håndværksfirma i Randers, konkluderer Bent Sønderskov, samtidig med at Preben Sønderskov slår fast, at begge brødre fortsætter i den nye håndværksvirksomhed.

- Vi tager begge to turen med ind i fremtiden og bliver i firmaet nogle år endnu. Således fortsætter Bent som tømrermester i det nye håndværksfirma, mens jeg fortsætter som murermester. Derudover indtræder vi begge som aktionærer og medlemmer af den nye  bestyrelse.

Kunderne i fokus

Også hos 104-årige WO Entreprise glæder man sig til at samle kræfterne i et nyt stort håndværksfirma under Engsø Gruppens paraply, og WO Gruppens administrerende direktør Niels Flemming Troelsen er enig i, at større enheder er nødvendigt for at matche markedets internationalisering og kundernes krav om kapacitet til at løfte større opgaver til tiden og prisen.

- Byggebranchen har brug for at konsolidere sig for at matche stadig skærpede krav til både økonomi, metoder og kompetencer, og der er ikke tvivl om, at vi gennem sammenlægning af vore virksomheder får optimale muligheder for at udvikle os til en af branchens førende midtjyske aktører. Vi kender hinanden rigtig godt, og vi er enige om, hvordan fremtiden ser ud, og hvordan vi skal møde den, konstaterer Niels Flemming Troelsen.

Han karakteriserer i øvrigt byggebranchens informationsstrøm som gigantisk og betragter Engsø Gruppens overtagelse og sammenlægning af de to Randers-firmaer som en kick-starter - både fordi det nye håndværksfirma får et stærkt bagland med en bundsolid økonomi, stor byggeteknisk know-how og et visionært strategisk udgangspunkt, men også fordi det nye håndværksfirma fra starten kan koncentrere sig om at servicere kunderne og byggeopgaverne.

- Som selvstændigt aktieselskab i Engsø Gruppen får WO råsted styrke og frihed til at løfte de helt store opgaver, og fordi gruppen overtager en stor del af den løbende administration, kan vi fokusere både økonomi og medarbejdere på firmaets udvikling, det gode håndværk og kunderne, slutter Niels Flemming Troelsen, der fortsætter som aktionær og medlem af bestyrelsen i det nye håndværksfirma.

Rammetekst:

“Vi kender hinanden”

Tre direktører i faglig sparring siden de i 1990 i den jyske ”Erfagruppe 1” blev hædret med ”Erfa-prisen”.

- Håndværksfirmaet er nyt, og logoet er nyt, men værdierne er ens: Gensidig respekt og tillid, engagement og kundefokus kombineret med faglig stolthed og ambitioner om aldrig at gå på akkord med kvaliteten og det gode håndværk er - og har altid været - fælles hjørnesten hele vejen rundt om bordet fra Råsted Byggefirma over WO Entreprise til Engsø Gruppen.

Det siger den administrerende direktør for WO Gruppen Niels Flemming Troelsen, der har fulgt Engsø Gruppens udvikling tættere end de fleste.

Således har han sammen med Engsø Gruppens håndværksfirma Jørgen Petersen & Co A/S i Vejle og det nyerhvervede tømrerfirma svend mortensen a/s i Herning mange års tradition for gensidig faglig sparring, der tog sin begyndelse i den jyske ”Erfagruppe 1”, som i 1990 blev hædret med ”Erfa-prisen” for initiativ, engagement og nytænkning.

- Vi kender hinanden rigtig godt og står vagt om de samme grundlæggende værdier, som er fundament for både Engsø Gruppen og Råsted Byggefirma. Alle er enige om værdigrundlaget, og alle er enige om, at de fælles værdier skal føres videre i det nye WO råsted.

- På den baggrund står det fast, at hverken kunder eller leverandører – bortset fra en styrket opmærksomhed og servicering - vil opleve ændringer i det hidtidige samarbejde. Vi holder fast i vores rødder, og ser alle eksisterende kunder som en del af det værdigrundlag, vi også i fremtiden vil hæge om at bevare, fastslår Niels Flemming Troelsen, der parallelt med bestyrelsesarbejdet i WO råsted fremover vil samle kræfterne om i eget regi at videreføre og udvikle WO Interior’s nyvundne verdenspatenter.

Billedtekst:

Preben Sønderskov (tv) byder Per Engsø Larsen, Martin Jensen og Niels Flemming Troelsen (th) velkommen til Agerskellet 48 – domicil for det nye WO råsted a/s med 45 medarbejdere i Randers

Fakta om virksomhederne:

Råsted Byggefirma A/S

Råsted Byggefirma A/S er stiftet i 1987 af brødrene Bent og Preben Sønderskov, men egentlig starter virksomhedens historie allerede i 1979, da de to brødre med afsæt i hver deres firma – Murermester Preben Sønderskov og Råsted Tømrer & Ingeniørfirma - besluttede at stifte det fælles Råsted Huse ApS med speciale i at udvikle og bygge skræddersyede kvalitetsvillaer i et tæt, direkte samarbejde med kunden.

Brødrenes ønske om at udnytte deres virksomheders forskellige kompetencer i en fælles succes baseret på gensidig respekt og høj kvalitet i rådgivning og håndværk bar hurtigt frugt. Kunderne var tilfredse, Råsted Huse blev en solid succes og udgjorde et solidt fundament for Råsted Byggefirma A/S.

Siden er det gået slag i slag. De skræddersyede villaer har fået følgeskab af flere hundrede specialdesignede parcelhuse, restaurering af Clausholm Slot, talrige industribyggerier og offentlige institutioner samt – som autoriseret kloakmester – en stribe jord, beton- og kloakopgaver. Netop nu er firmaet blandt andet langt fremme med en ny daginstitution til udviklingshæmmede unge, som skal stå klar inden nytår.

Råsted Byggefirma A/S, der beskæftiger 15 medarbejdere, har siden 1990 haft domicil med værksteder, lager og administration på Agerskellet i Randers, og firmaets domicil, som er opført af brødrene Bent og Preben Sønderskov, bliver hjemsted for det nye WO råsted a/s.

WO Entreprise A/S

WO Entreprise A/S er en selvstændig byggedivision i WO Gruppen, og udgør kronjuvelen i det hæderkronede randrusianske tømrer- og snedkerfirma Welløv+Ottesen A/S, som med et løfte om altid at levere godt og gedigent håndværk blev stiftet af tømrermester Jens Welløv i 1905.

Virksomheden har gennem årene sat en solide aftryk som en af de førende håndværksvirksomheder i Randers – udvikling og opførelse af klimasikrede museumsmagasiner, og herregården Gammel Estrup, der i 1995 blev hædret med Europa Nostra Prisen er blot eksempler fra scrapbogen – og netop nu er WO Entreprise blandt meget andet aktuel med ny markant bygning til Interskolen i Århus og nye lokaler til Randers Tekniske Skole.

 WO Entreprise A/S beskæftiger i alt 30 medarbejdere – heraf fem lærlinge.

 Engsø Gruppen a/s

Engsø Gruppen a/s er stiftet i 2003 og omfatter foruden det nye WO råsted a/s i Randers, Jönsson a/s og Jönsson Invent a/s i Herlev, Skana Entreprise a/s i Smørum, Jørgen Petersen & Co A/S i Vejle, Jönsson Furniture a/s i Vamdrup og svend mortensen a/s i Herning.

Engsø Gruppen a/s - netop nu blandt andet aktuel med Arne Jacobsens fredede Munkegårdskole, som under ledelse af arkitekt Dorte Mandrup er udvidet, restaureret og nyindrettet af Jönsson a/s og Jönsson Invent a/s - har domicil i Herlev, omsatte sidste år 515 millioner kroner og beskæftiger foruden 30 lærlinge 270 medarbejdere.

Yderligere oplysninger:

Engsø Gruppen a/s : Adm direktør Per Engsø Larsen på telefon 40 40 74 45

WO Gruppen A/S : Adm direktør Niels Flemming Troelsen på telefon 4212 0400

Råsted Byggefirma A/S : Murermester Preben Sønderskov på telefon 4037 5378

 WO råsted a/s : Direktør Martin Jensen på telefon  2171 0133

Kontakter


Per Engsø Larsen

Administrerende direktør
Engsø Gruppen a/s
pel@j********* Vis...
44 94****** Vis...

Emner


Byggeri