PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/ny-rais-direkt%C3%B8r-m%C3%A5let-er-v%C3%A6kst-9391

Ny Rais-direktør: MÅLET ER VÆKST

Pressemeddelelse marts 30, 2010

- Målet er at tjene penge, og Rais byder med et anerkendt brand på et betydeligt vækstpotentiale. Det skal vi udnytte i de kommende år, konstaterer Henrik Nørgaard, der som ny administrerende direktør for Rais skifter køkkener ud med brændeovne.

- Med en effektiv, lean-orienteret produktion, engagerede medarbejdere, solide faglige kompetencer, tradition for innovativ udvikling og et stærkt, internationalt brand, er der ikke tvivl om, at Rais er gearet til vækst, og vi skal - omend med fornyet styrke og skarpere fokus på udvikling af brandet - fortsætte i samme spor.

Det er Henrik Nørgaard, der efter ni år i spidsen for svenskejede JKE Design A/S lægger sig i vækstsporet som nyudpeget administrerende direktør i Rais A/S.

- Vi skal i styrke oplevelsen af, at Rais er noget særligt. Noget, der rækker ud over teknikken og det gode håndværk, noget, der skaber trivsel og glæde,  noget livsbekræftende og arketypisk som ilden bag glasset. Vi kan ikke skyde for højt. Rammer vi ved siden af månen, rammer vi stjernerne, fortsætter Henrik Nørgaard og tilføjer, at succesfuld branding kræver store tanker og høje mål.

”Value for money”

Henrik Nørgaard ser i øvrigt branding som et af de mest effektive redskaber til vækst, og han karakteriserer branding som en fortsat og levende proces, der løbende tilføjer produktet nye værdier, men han samtidig understreger, at der skal være substans i tingene.

- Det er summen af detaljer, der skaber bølgen, og brandet bliver aldrig stærkere end det svageste led. man kan ikke snyde sig til et stærkt brand. Indholdet må være i orden, ellers ryger troværdighed og tillid. Det er ”value for money” med de pligter der følger med i alle led fra leverandør over design, produktion og kvalitet til indpakning, levering, montage og servicering af forhandlere og slutbrugere. 

Ny dynamik

Efter at have ført JKE-Design frem til en position som en af landets førende producenter og forhandlere af design-køkkener med 100 medarbejdere, en omsætning på knap 150 millioner kroner og salg gennem 52 forhandlere og 6 selvejede butikker, glæder Henrik Nørgaard sig til at sætte sig i stolen hos Rais. 

- Det skærper sanserne at skifte job og gå nye veje med nye ansigter og nye impulser. Pludselig er der ingen rutiner at falde tilbage på, tankerne sættes i bevægelse og teorierne får et brush-up med nye indfaldsvinkler.

- Det er både fagligt og intellektuelt berigende, og jeg glæder mig til at gå nye veje, fastslår Henrik Nørgaard, idet han samtidig slår fast, at springet fra køkkener til brændeovne er mindre end det umiddelbart synes.

- Både køkkener og brændeovne er livsstilsprodukter, og når det kommer til branding er værktøjskassen i begge tilfælde ladet med kommunikation og livsstils-mekanismer, der er grundlæggende ens.

Fra produktion til branding   

Selv om branding er det gennemgående kodeord i både karriere og Henrik Nørgaards strategi for fremtidens Rais, lægger den nye chef for Frederikshavner-virksomhedens knap 100 medarbejdere ikke skjul på, at også produktionen står hans hjerte nær.

- Som civilingeniør med speciale i produktion og erfaring fra job som planlægningschef hos MAN B&W Diesel og logistikchef hos S&W Medico Teknik, har jeg selvfølgelig en særlig interesse i flowet gennem produktionsapparatet. Derfor er det da sandsynligt, at jeg har et par forslag til forbedringer, når jeg har fået sat mig ordentligt ind i tingene. Men umiddelbart kører tingene flot, siger Henrik Nørgaard og peger sluttelig på, at en af de første store opgaver bliver arbejdet med at etablere nyt, grønt centrallager i Frederikshavn.

Kontakter


Henrik Nørgaard

administrerende direktør
Rais A/S
hn@ra***** Vis...
9847**** Vis...

Emner


Erhverv