PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/nordjysk-samarbejde-skriver-digital-byggehistorie-25476

Nordjysk samarbejde skriver digital byggehistorie

Pressemeddelelse april 4, 2019 De digitale dage Bruno Larsen Rene Martin Larsen Aalborg universitet Euc nord Professionshøjskolen UCN Digitalt eksperimentarium Det digitale byggeri Kompetenceudvikling Build 4.0

Historien om, hvordan streger på en serviet blev starten på den hidtil største digitale uddannelsessatsning i byggeriet og skabte en inkarnation af det 21. århundredes kompetenceudvikling

4-bande bag konceptet til De Digitale Dage
fra venstre ses Rene Martin Larsen, Kjeld Svidt, Hans Ulrik Møller og Bruno Larsen.

- De Digitale Dage har skrevet byggehistorie.

Det er direktør i Center for Velfærdsteknologi René Martin Larsen – idémager og medskaber af det tværfaglige samarbejdskoncept for De Digitale Dage - der kipper med flaget over 10 års succesfuldt samarbejde mellem byggeuddannelser på Aalborg Universitet, EUC Nord og Professionshøjskolen UCN.

- Vi satte os for at skabe et tværfagligt digitalt eksperimentarium, der gennem udvikling af byggeriets digitale redskaber og processer samlede hele byggeriets fødekæde om at skabe en fælles helhed, hvor de enkelte led som hinandens forudsætninger satte de rigtige kompetencer i spil til rette tid og på rette sted.

- I dag kan man således konstatere, at De Digitale Dage gennem ti år ikke alene har været spydspids i udvikling og anvendelse for byggeriets digitale redskaber.

- Ved at flytte en fragmenteret usammenhængende værdikæde ind i en løsningsorienteret, tværfaglig struktur, der i et helhedsorienteret koncept baseret på samtidig udnyttelse af forskellige kompetencer, tog De Digitale Dage forskud på fremtiden og skabte en inkarnation af de udviklingsmodeller, som udgør kernen i nutidens og det 21. århundredes tænkning og kompetenceudvikling.

Tilbage til begyndelsen- en serviet i kantinen

Oprindelig blev ideen til at fokusere byggeriets digitalisering fostret en grå oktoberdag i 2009, hvor René Martin Larsen som udviklingsleder med ansvar for virksomhedens implementering af Det Digitale Byggeri i Bjerg Arkitektur satte lederen af UCN’s konstruktøruddannelse Bruno Larsen stævne for på en serviet i kantinen at præsentere en idé om tre dages digital workshop for skolens studerende på uddannelsen til bygningskonstruktør.

- Det Digitale Byggeri stod i stampe, og som byggeriets samlende led med tætte relationer til både arkitekter, ingeniører, konstruktører og håndværkere samt en stærk interesse for de digitale discipliner blandt vores studerende, var det naturligt at vi sammen med byggeuddannelserne på Aalborg Universitet og EUC Nord tog ejerskab over at samle byggeriets nye digitale teknologier, fortæller Bruno Larsen og fortsætter:

- Efter et par timers brainstorm i kantinen var servietten fyldt ud, og siden gik det slag i slag fra et ambitiøst idéoplæg til et fælles koncept, der med De Digitale Dage som fast årligt omdrejningspunkt samlede studerende fra byggeriets uddannelser og en kreds af byggeriets førende digitale byggevirksomheder i et tværgående samarbejde om at udvikle og udbrede Det Digitale Byggeri.

- Det var noget af en udfordring. Aldrig før havde byggeriets uddannelser sat sig i spidsen for at samle en hel branche om et konkret udviklingsprojekt, og aldrig før havde hele byggebranchens fødekæde været samlet om at gennemføre et konkret byggeprojekt i et fælles digitalt set-up baseret på gensidig forpligtelse til tværfaglig videndeling og formidling af de digitale redskaber og arbejdsprocesser.

Fra kollisioner og fejl til en ny dynamisk model

Det tværfaglige koncept blev mødt med massiv interesse fra både virksomheder og studerende, og i foråret 2010 lød startskuddet for første gang til De Digitale Dage med besked til de studerende om i et samarbejde på tværs af kompetencer og uddannelser at forestå mok-up-produktion og digital udvikling af fysiske og funktionelle levetidsdata for en ny hovedbygning til Aalborg Universitet og et nyt kompetencecenter til EUC Nord.

- Det blev tre hårde dage, hvor de studerende som stædige, nysgerrige og modige digitale ildsjæle fra kollision til kollision høstede viden af deres fejl i et digitalt ingenmandsland af forskellige formater, der ikke kunne tale sammen.

- Erfaringen var entydig: Udvikling af et fælles sprog og fælles standarder for anvendelse af de digitale byggeklodser udgjorde det afgørende grundlag for at fremme de digitale muligheder frem gennem hele byggeriets værdikæde.

- Dermed var sporet lagt for de følgende års eksperimenterende arbejde på De Digitale Dage, hvor vi gennem en fortsat styrkelse af de studerende kompetencer til at håndtere programmel og BIM-modellering arbejdede os frem mod en ny dynamisk kommunikationsmodel, der sikrede effektiv styring af samtidige data-flow, som imødekom fagenes behov for forskellige informationer i forskellige forløb og i forskellige formater.

Fra lineær projektering til cirkulært fletværk.

- Næste step i udviklingen blev en opgør med den etablerede lineære projektering til fordel for en cirkulær proces med BIM-koordinatoren som det centrale styrende led for projektering i et tværfagligt fletværk af uddannelser og virksomheder, der step for step ændrede fokus fra format og anvendelse til dagens fokus på indhold og værdiskabelse baseret på indsatser tilpasset klare krav til det enkelte konkrete projekt, fortæller Bruno Larsen og pointerer, at udviklingen af Det byggeri udgør en fortsat proces, der aldrig slutter.

Build 4.0

- Vi befinder os stadig i opstartsfasen af BIM som fremtidens centrale, tværfaglige samarbejdsredskab, og der er ikke tvivl om, at vi i årene frem står overfor betydelige udfordringer med som led i implementering af Build 4.0 blandt andet at inddrage robotteknologi, øget automatisering og 3D-print i vores modeller.

- I det lys står det klart, at det i dag er svært at forudsige, hvordan byggebranchens indsatser og organisering om ti år vil udnytte de nye teknologier til at høste de endog meget store gevinster, som implementering af de nye teknologoer baner vej til.

- Til gengæld står det klart, at byggeriet i årene frem mere end nogensinde får brug for digitale eksperimentarier som De Digitale Dage i en udviklingsproces, hvor vi - ikke mindst i relation til udvikling af bæredygtigt byggeri og drift i en cirkulær livscyklus - gennem videreudvikling og optimering af byggeriets kompetencer, modeller og processer sikrer effektiv implementering af de nye teknologier, slutter Bruno Larsen.

Kontakter


Emner


De digitale dage Bruno Larsen Rene Martin Larsen Aalborg universitet Euc nord Professionshøjskolen UCN Digitalt eksperimentarium Det digitale byggeri Kompetenceudvikling Build 4.0