pressport logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/nordjysk-gazelle-p%C3%A5-spring-4848

Nordjysk gazelle på spring

Pressemeddelelse

Bjerg Arkitektur, der over de seneste år har mere end fordoblet omsætning og medarbejderstab, samler trådene i nyt stort Aalborg domicil

IMG 7475
Bjerg arkitektur fortsætter kursen mod vækst og rykker ind i Hack Kampmann's gamle posthus i Aalborg's centrum.

- Målrettet fokus på vækst, innovation og kompetenceudvikling, kreativ videreudvikling af passivhuse og miljørigtigt byggeri, massiv satsning på implementering af det digitale byggeri, samt forpligtende samarbejder om industrielt byggeri som redskab til at optimere byggeprocesser kvalitativt og økonomisk.

Det er arkitekt Kjeld Bjerg, der i forbindelse med indvielse af nyt stort Aalborg-domicil i Hack Kampmann's gamle posthus opsummerer de strategiske målsætninger, som over de sidste år har resulteret i massiv vækst - en organisk vækst, der med enkelte mindre tilkøb har mere end fordoblet omsætning og antallet af medarbejdere.

- Men samtidig har vi sikret os en position som en af landets førende arkitekthuse, når det gælder effktiv udnyttelse af industriel produktion, implementering af Det Digitale Byggeri og udvikling af miljøneutrale boliger. I dag projekterer vi alt digitalt, vores passivhuskoncept danner skole, og vi er langt fremme med udvikling af et helt nyt, fleksibelt koncept for modulopbyggede boliger, der produceres industrielt.

- Og vi stopper ikke her. Med indvielsen af vores nye tegnestue i Aalborg centrum er vi klædt på til at udnytte vores forspring til fortsat vækst og udvikling, pointerer Kjeld Bjerg, idet han samtidig understreger, at arkitektfirmaets tegnestue i Hjørring fortsætter som hidtil, omend Aalborg fremover vil være det centrale omdrejningspunkt for fremtidens udvikling.

- Vi har opbygget et virtuelt hus, hvor alle er bundet sammen i et fælles elektronisk netværk med direkte adgang til alle virksomhedens ressourcer fra samtlige arbejdspladser, og vi fungerer som et musketer-team. Det er én for alle og alle for én. Vi arbejder altid på tværs af organisationen i teams, der med selvstændigt ansvar er sammensat i forhold til den enkelte opgave, og vi kan med et par tryk på tastaturet mobilisere alle vore kompetencer omkring løsning af akutte eller særlig komplekse problemer.  Derfor betyder den fysiske placering ikke det store. Det er kompetencerne, der tæller.

Stagnation eller vækst

Kjeld Bjerg, der stiftede arkitektfirmaet i 1984 med base i Hjørring, fortæller videre, at firmaet efter årtusindskiftet stod ved en skillevej med valget mellem stagnation eller vækst:

- Vi havde en sund forretning, men pladsen på tegnestuen i Hjørring var blevet for snæver, vores teknologiske forspring var på vej til at blive indhentet, og vi var på vej ind i flere store opgaver, som både hvad angår kapacitet, kompetencer og økonomi satte os på pinebænken.

- Samtidig kunne vi konstatere, at byggeriet på stort set alle fronter udviklede sig markant med et betydeligt potentiale for virksomheden, og det stod klart, at uden vækst ville vi være i fare for at ende på sidelinen i en negativ udviklingsspiral, konstaterer Kjeld Bjerg i et tilbageblik og tilføjer, at alle var enige om at tage handsken op og sætte kursen mod vækst.

- På den baggrund fik vi udvidet virksomhedens kapitalgrundlag, vi traf beslutning om massive investeringer i ny teknologi og udviklingen af det digitale byggeri, og aalborg blev med overtagelsen af en mindre men særdeles anerkendt rådgivervirksomhed udpeget som base for arkitektvirksomhedens udvikling og vækst.

Øget motivation, tillid og respekt

Virksomhedens beslutninger viste sig hurtigt at bære frugt. Den nye tegnestue i Aalborg genererede nye store opgaver, motivation og entusiasme blandt medarbejderne steg markant, og satsningen på det digitale byggeri viste sig som en solid platform for udvikling af både virksomhed og teamwork.

- Vi har altid prioriteret investeringer i ny teknologi, men i relation til det digitale byggeris nye 3D teknologier var vi alle i samme båd som novicer. Alle skulle igennem omfattende skoling og uddannelse, og der er ikke tvivl om, at hele forløbet har haft afgørende indflydelse på den gensidige tillid og respekt, som er afgørende nødvendig for udvikling af tværgående, skiftende teamsamarbejde.

- Men derudover gav det alle medarbejdere nye kompetencekort på hånden, og stoltheden over som byggeriets pionerer at arbejde med den nyeste, fremadrettede teknologi skabte ny og stærkt motiverende dynamik, der er vokset parallelt med at vi er begyndt at høste fordelene i form af reduceret beregningsarbejde, styrket kvalitet og sparet tid, konkluderer Kjeld Bjerg.

Billedtekst:
Med indvielse af nyt stort domicil i centralt i Aalborg sætter Bjerg Arkitektur turbo på den vækst, der de seneste år har præget virksomheden.

Kontakter


Kjeld Bjerg

Administrerende direktør, arkitekt MAA
Bjerg Arkitektur A/S
kjeld@bjerg.nu
98 92 71 00
http://www.bjergarkitektur.dk

Nøgleord


Erhverv


IMG 7475
Bjerg arkitektur fortsætter kursen mod vækst og rykker ind i Hack Kampmann's gamle posthus i Aalborg's centrum.
Hent | 0,46 MB | .jpg

Zip og hent alle filer