pressport logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/nordjylland-satser-p%C3%A5-passivhusstrategi-11177

Nordjylland satser på passivhusstrategi

Pressemeddelelse

- Med afsæt i kommunens miljøstrategi bruger vi blandt andet visionerne bag passivhuset, som en proaktiv dynamo, der skal sikre arbejdspladser i nordjysk håndværk og byggeri. Målet er en position som spydspids i udviklingen af fremtidens superenergieffektive danske byggerier, konstaterer Hjørrings borgmester Arne Boelt

- Vi har gennem de sidste år arbejdet målrettet med at flytte ringbindenes visioner og miljøstrategier fra reolerne til virkeligheden, og vi er stolte over som førende dansk spydspids at kunne præsentere en stribe banebrydende nordjyske passivhusprojekter overfor ekspertdeltagere på den tredje nordiske passivhuskonference.

Det er Hjørrings borgmester Arne Boelt, der som vært for en kreds af europas førende passivhuseksperter gør klar til at vise, hvordan Hjørring og Nordjylland har sat handling bag ordene i en gennemgribende miljøstrategi, der tager afsæt i konceptet for udvikling af superenergieffektive passivhuse.

- Udviklingen af en ny, aktiv miljøstrategi blev for alvor sat i gang gennem kommunens samarbejde med Bjerg Arkitektur, der som en af landets førende passivhusspecialister var primus motor og totalrådgiver på udviklingen af EUC’s passivhusskole. Sammen med EUC Nord var virksomheden en uvurderlig sparringpartner og rådgiver gennem hele den indledende fase, hvor de første visioner tog form og grundlaget for dagens arbejde lagt.

- Det var deres indsats, der overfor kommunen løftede visionerne bag passivhuset til et godt fælles udgangspunkt for udvikling af fremtidens nordjyske miljøstrategier, for alle kan blive enige om, at det er fint at spare varmekronerne, fint at skåne klimaet og fint at være uafhængig af, at andre leverer den nødvendige energi til varme og strøm.

En proaktiv dynamo

- Men derudover så vi både i byrådet og i kommunens tekniske forvaltning muligheder i at bruge passivhuset som dynamo i en proaktiv indsats, der kunne sikre, at nordjyske håndværksfirmaer, entreprenører og rådgivere samt byggeriets leverandører blev gearet til en position som spydspidser i fremtidens superenergieffektive byggerier.

- Og, pointerer Arne Boelt, noget tyder på, at vi har ramt rigtigt, for vores miljøstrategi med passivhuset i fokus er blevet godt modtaget hele vejen rundt, og det er i vidt omfang lykkedes at forene alle kræfter om en fælles indsats i relation til de grønne passivhusstrategier i både nybyggeri og renovering.

- Hele vejen fra kommunens tekniske forvaltning over banker og boligselskaber til byggeuddannelser, byggeriets aktører og de store erhvervsvirksomheder er passivhuset i fokus gennem bredt orienterede, innovative samarbejder, nye uddannelser og en god portion organisatorisk nytænkning.

Jantelovene udryddet

Arne Boelt lægger ikke skjul på, at arbejdet med at få miljøstrategien op at køre har krævet – og fortsat vil kræve – betydelig omstilling og nytænkning i alle led, og han understreger, at åbenhed, gensidig respekt og lyst til forandring har været og er nøgleord i processen.

- Derfor startede vi umiddelbart efter sidste kommunalvalg med at geare vores tekniske forvaltning til de nye tider. Jantelovene blev udryddet, vi indførte de åbne døres princip, etablerede tværgående teams, og begyndte at tale med hinanden, hvor vi før talte til hinanden.

- Samtidig tog vi hul på i alle sammenhænge at brande selvforsynende energibyggeri, og med afsæt i spørgsmålet ”grøn energi – hvor og hvordan” begyndte vi sammen med alle interesserede at udvikle grundlaget til en kommende miljøstrategi med tilhørende handleplaner og målsætning.

- Næste step var en fælles studietur til Darmstadt i marts, hvor politikere og teknisk forvaltning sammen med 31 repræsentanter fra Hjørrings erhvervs- og handelsliv, nordjyske boligorganisationer og uddannelsessektoren fik et dybgående indblik i visionerne bag passivhusets udvikling.

- Turen var en betydelig succes. Ikke blot fik vi på tværs af vores daglige gøremål en fælles platform at diskutere videre fra. Vi lærte samtidig hinanden rigtig godt at kende, og vi fik skabt den gensidige tillid og respekt, som er helt afgørende for et positivt, åbent og bredt favnende samarbejde, der rækker ind i fremtiden.

Arne Boelt tilføjer, at Darmstadt-turen banede vejen for, at kommunen i april ved en stor og bredt orienteret miljømesse, der også bragte pensionskasserne, bankerne og de helt store byggevirksomheder på banen, kunne samle trådene til fremtidens nordjyske miljøstrategi - en udviklingsorienteret miljøstrategi, der i maj blev præsenteret ved en borgerkonference og efterfølgende vedtaget af et næsten enstemmigt byråd.

Nordjysk nichespecialitet

- Siden er det gået slag i slag i et tempo, som har overrasket de fleste, og der er ikke tvivl om, at vi er den kommune i landet, som er kommet længst med at sætte handling bag de fine ord i mapperne. Alle led har travlt med at sætte handling bag strategien.

- Rigtig mange af regionens håndværksfirmaer vil være med til at udvikle passivhuse og passivhuskomponenter til en nordjysk nichespecialitet, stadig flere virksomheder arbejder sammen i helt nye konstellationer på tværs af fag og størrelse, og uddannelsesinstitutionerne har fyldte hold til uddannelser og kurser, der retter sig mod passivhusbyggeri, konkluderer borgmesteren og runder af med en umiddelbar status over de konkrete resultater af arbejdet med Hjørrings nye miljøstrategi.

- I dag har vi landets første passivhusskole, vi har netop taget spadestik til æblelundens 14 rækkehuse i passivhusstandard, vi har både nye og gamle villaer og sommerhuse under forvandling til superenergieffektive boliger, og vi forventer at tage første spadestik til Skandinaviens første plejehjem i passivhusstandard næste forår.

- Derudover er vi i Hjørring lige nu på vej med et forsøgsprojekt, hvor Nordic Living, Fjordbak Byg og Bjerg Arkitektur opfører to familiehuse, der med en garanteret kvadratmeterpris på 11.000 kroner bliver landets billigste passivhuse, og vi arbejder sammen med en kreds af vores store boligselskaber på at få Landsbyggefondens opbakning til at ændre reglerne, så eventuelle støttebeløb ikke reduceres på grund af tykke, tætte og velisolerede ydervægge.

- Endelig har vi selvfølgelig fjernet alle hindringer for at ændre lokalplaner i forhold til passivhuskonceptet, ligesom vi naturligvis implementerer konceptet i alle nye planer. 

Rammetekst:

- Både Bjerg arkitektur og Euc Nord gjorde det hurtigt krystalklart for alle, at en strategi, der tog afsæt i visionerne bag passivhuskonceptet måtte baseres på åbenhed, gensidig respekt, organisatorisk nytænkning, uddannelse og samarbejde i nye, innovative konstellationer, konstaterer borgmester Arne Boelt, der for øvrigt - tre dage efter at have indtaget borgmesterstolen for knap et år siden - i sin tale til nytårsmødet i Hjørring Erhvervsforening første gang satte energioptimeret passivhusbyggeri på kommunens agenda.

 

Kontakter


Arne Boelt

Borgmester
Hjørring Kommune
arne.boelt@hjoerring.dk
72 33 33 33
http://www.hjoerring.dk

Kjeld Bjerg

Administrerende direktør, arkitekt MAA
Bjerg Arkitektur A/S
kjeld@bjerg.nu
98 92 71 00
http://www.bjergarkitektur.dk

Nøgleord


Energi & Miljø


Viden om passivhuse
Som landets førende, certificerede passivhusspecialister har Bjerg Arkitektur A/S samlet en række grundlæggende informationer om passivhuse i et lille, let tilgængeligt katalog med fyldige beskrivelser af konceptet og en stribe konkrete passivhusprojekter."Viden om Passivhuse" er - til orientering og fri disposition - vedhæftet som pdf-fil.
Hent | 2,19 MB | .pdf

Zip og hent alle filer