PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/massiv-succes-for-bygherrer%C3%A5dgivere-19873

Massiv succes for bygherrerådgivere

Pressemeddelelse februar 25, 2015 Bygherrerådgivning Code of conduct Arbejdspladser Medarbejdere Bygherre V2C Client construction Value to construction Byggestyring Byggeri Fire dages arbejdsuge Copenhagen arena

Value 2 Construction, V2C, fejrer et-års-dag som selvfinansierende virksomhed med tolv håndplukkede medarbejdere ansat på attraktive vilkår, fire dages arbejdsuge, millionomsætning med knap femten procent overskud samt en perlerække af hovedstadens største aktuelle byggerier på referenceblokken

V2C skaber millionforretning og tolv nye arbejdspladser på et år
Det går stærkt i Value 2 Construction, V2C, som siden introduktion af et nyt innovativt koncept for bygherrerådgivning i januar 2014 har opbygget en millionforretning med tolv håndplukkede og erfarne medarbejdere fra entreprenørbranchen, der på billedet flankerer firmaets stiftere Peer Kisbye og Lars Blaaberg.

- Nytænkning betaler sig, og det første år er gået over al forventning. Gang på gang har udviklingen overhalet vores mest ambitiøse forventninger, og sporet er lagt til fortsat organisk vækst i firmaets andet leveår, hvor vi forventer en omsætning i størrelsesordenen tyve millioner og ansættelse af yderligere ti medarbejdere.

Det er direktør Peer Kisbye, sammen med direktør Lars Blaaberg stifter og ejer af V2C, der med afsæt i en status over firmaets første succesfulde leveår som uvildig og uafhængig bygherrerådgiver går mod strømmen med positive forventninger til firmaets udvikling i de kommende år.

- Både blandt landets førende bygherrer og branchens dygtigste medarbejdere er interessen for vores nye koncepter stor og stigende, gamle kunder vender tilbage med nye opgaver, og markedspotentialet er betydeligt.

- Samtidig har vi gennem målrettet rekruttering blandt branchens dygtigste medarbejdere fået sammensat et stærkt hold, som både på det faglige og det personlige plan er gearet til fortsat vækst, konstaterer Peer Kisbye og tilføjer, at målet er inden for de næste tre års tid at få skabt 30 arbejdspladser.

Livskvalitet i fokus

- Men vækst er ikke i sig selv et mål for V2C. Vi har ingen ønsker om at blive de største på volumen og omsætning. Ambitionen er med livskvalitet i fokus at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel, arbejdsglæde og fællesskab går hånd i hånd med markedets mest kompetente og værdiskabende rådgivning i en samarbejdende, flad organisation fortsætter Lars Blaaberg og understreger:

- Vi ser tilfredse medarbejdere som virksomhedens stærkeste aktiv, og V2C’s succes er medarbejdernes fortjeneste.

Lars Blaaberg pointerer, at V2C fra starten har arbejdet målrettet på at opbygge et håndplukket team af erfarne medarbejdere med bred entreprenørerfaring, dybgående faglige kompetencer og specialisterfaring, der komplementeres af stærke personlige kompetencer med fælles holdninger, et ensartet værdigrundlag, store samarbejdsevner og lyst til at indgå i et fællesskab.

- Vi stiller store krav til den enkelte, men udgangspunktet er et fælles ønske om, at det skal være sjovt og inspirerende at gå på arbejde. Vi ser en positiv balance mellem arbejde og fritid som en gensidig forudsætning for såvel virksomhedens positive udvikling som et attraktivt fritidsliv med familie og venner for den enkelte medarbejder.

Frihed under ansvar

- Parallelt dermed har vi en rodfæstet tro på, at mennesker vokser med ansvar og medindflydelse for både egen og virksomhedens udvikling, og vi har sideløbende med udvikling af effektive managementsystemer til styring af opgaver, risici og likviditet lagt store ressourcer i under overskriften ’frihed under ansvar’ sammen med medarbejderne at skabe de bedst mulige betingelser for trivsel og udvikling.

- For eksempel har vi indført faste udviklingsdage, hvor medarbejderne hen over året sætter dagsordenen ud fra fælles valgte emner, ligesom vi med afsæt i en klart formuleret ’code of conduct’ og god forretningsadfærd i alle hverdagens gøremål har fælles fokus på, at virksomheden både i relation til medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder og det omgivende samfund, drives og udvikles på ansvarlig vis ud fra høje etiske standarder.

- Vi vil altid og i alle sammenhænge være bevidste om vores ansvar overfor det samfund, vi agerer i, og behandle andre, som vi selv ønsker at blive behandlet. Det handler både i forhold til kunder, medarbejdere, virksomhed og omverdenen om ’fairness’ baseret på gensidig tillid og respekt.

- Derudover arbejder vi i fællesskab målrettet på at udvikle et miljø, hvor materielle og immaterielle værdier er sideordnede og hinandens forudsætning. Det handler på alle fronter om gennem tæt samarbejde at skabe økonomisk merværdi gennem optimering af konkrete byggeprocesser opbygning af netværk, viden og know how, fastslår Lars Blaaberg og slutter:

- Endelig har vi med henblik på at skabe den bedst mulige kobling mellem fritid og arbejdsliv indført branchens formentlige mest attraktive ansættelsesvilkår, der udover en konkurrencedygtig løn har en fire dages arbejdsuge med fri om fredagen.

Kontakter


Emner


Bygherrerådgivning Code of conduct Arbejdspladser Medarbejdere Bygherre V2C Client construction Value to construction Byggestyring Byggeri Fire dages arbejdsuge Copenhagen arena


V2C skaber millionforretning og tolv nye arbejdspladser på et år
Det går stærkt i Value 2 Construction, V2C, som siden introduktion af et nyt innovativt koncept for bygherrerådgivning i januar 2014 har opbygget en millionforretning med tolv håndplukkede og erfarne medarbejdere fra entreprenørbranchen, der på billedet flankerer firmaets stiftere Peer Kisbye og Lars Blaaberg.
Hent | 1,69 MB | 1382 x 1843 | .JPG

Direktør, stifter og partner Peer Kisbye, V2C
- Med afsæt i vores nytænkte og innovative koncept for bygherrerådgivning har vi gennem dybgående projektgranskning, fokus på nye samarbejdsformer og effektiv projektstyring tilført betydelige merværdier til projekter og bygherrer på alle gennemførte og løbende sager, fastslår direktør og partner Peer Kisbye fra V2C, der som bygherrens uvildige rådgiver blandt andet er aktuel med projektstyring på den nye Copenhagen Arena i Ørestaden.
Hent | 0,82 MB | 1037 x 1382 | .JPG

Direktør, stifter og partner Lars Blaaberg V2C,
- V2C’s succes er medarbejdernes fortjeneste. Hver og én har de som førende specialister på hver deres felt bidraget til firmaets positive udvikling gennem et stort personligt engagement med fællesskabet som omdrejningspunkt, konstaterer direktør Lars Blaaberg, der med afsæt i et nyt koncept for bygherrerådgivning sammen med direktør Peer Kisbye på et år har skabt en virksomhed med millionomsætning og tolv attraktive arbejdspladser.
Hent | 1,39 MB | 1382 x 1843 | .JPG

Zip og hent alle filer