pressport logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/markant-l%C3%B8ft-til-250-g%C3%A5rdhavehuse-11136

Markant løft til 250 gårdhavehuse

Pressemeddelelse

Egentlig var det en midtvejsfest og flagene vajede for beboere og håndværk, men det var også et rejsegilde, og roserne faldt tæt i begejstring over en af tidens største renoveringsopgaver, som gennemføres med Skana Entreprise som hovedentreprenør i Nivå

- Kontrasten mellem gammelt og nyt er overvældende. Det bliver rigtig flot. Hele boligområdet løftes markant i en fin balance mellem funktion og æstetik, og de første tilbagemeldinger fra beboerne i de færdige huse lyder på øget boligkomfort med mindre træk og eliminerede kondensproblemer.

Det er formanden for Fredensborg Boligselskab John Olsen, der gør midtvejsstatus i en af tidens største aktuelle renoveringsopgaver: Forvandlingen af 250 gårdhavehuse i Nivå, der gennemføres for KAB og Fredensborg Boligselskab med Skana Entreprise som hovedentreprenør, Mangor&Nagel som arkitekt og Dominia som ingeniør.

- Projektet kører i et teamwork, og takket være en meget professionel styring af både byggeri og byggeplads er det lykkedes at trodse årtiers koldeste vinter samt et særdeles fugtigt forår. Vi holder tidsplanen og glæder os til indvielse næste forår, supplerer direktør Flemming Stagis fra KAB, mens projektleder Jan Buch Stephansen fra Skana Entreprise indrammer opgaven med at klæde 250 gårdhavehuse i Nivå på til fremtiden:

- Siden opstart i november sidste år har vi i gennemsnit afleveret et hus om dagen, og vi er præcis halvvejs med etablering af knap 17.000 kvadratmeter nye, energivenlige facader beklædt med ca. 100.000 skærmtegl, opgravning at 10 kilometer omfangsdræn, efterisolering af 10 kilometer sokler samt nedrivning og genopbygning af alle eksisterende skure og plankeværker.

Jan Buch Stephansen tilskriver i øvrigt planlægning, en stram styring af byggepladsen samt forstående beboere og et engageret, samarbejdsvilligt teamwork mellem alle byggepladsens aktører som afgørende parametre for, at det hen over sommeren er lykkedes at indhente forsinkelser fra vinter og forår.

- Ikke mindst i lyset af vejrgudernes modspil nyder projektet godt af, at det tidligt i processen er lykkedes at få inddraget beboerne som positive medspillere trods de gener, et så stort indgreb i et velfungerende boligområde medfører.

- Men samtidig høster vi både på tid, økonomi og kvalitet fordelene af et tæt samarbejde, hvor alle kender alle, samt en omhyggelig, tværgående planlægning både før og under byggeprocessen, konstaterer projektlederen fra Skana Entreprise, idet han sluttelig pointerer, at alle facadearbejder gennemføres af håndværkere fra Skana Entreprise.

- Arbejdet med skærmtegl stiller store håndværksmæssige krav til præcision, og for at sikre kvaliteten har vi valgt at gennemføre facadearbejdet med egne håndplukkede medarbejdere, der med afsæt i uddannelse, videndeling og årelang erfaring fra renovering og byfornyelse er specialister i montage af skærmtegl.

Kontakter


Jan Buch Stephansen

projektleder
Skana Entreprise a/s
jst@skana.dk
60 29 95 48
http://www.skana.dk

Nøgleord


PR