pressport logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/lundtoftegade-i-forvandling-11349

Lundtoftegade i forvandling

Pressemeddelelse

AKB Lundtoftegade med 2000 beboere i 742 almennyttige lejemål på Nørrebro viser vejen med visionært renoveringprojekt til 150 millioner kroner – et projekt, der i tæt samarbejde med beboerne er projekteret af Pålsson Arkitekter A/S og gennemføres over det kommende år

Lundtoftegade gadeperspektiv nat
Facader og gavle udsmykkes med et bølgende, hvidt mønster, der med reference til områdets historiske vandløb Lygteåen og Ladegårdsåen vil give hver enkelt blok en klar selvstændig profil, samtidig med at facader og gavle forenes i et sammenhængende forløb ned gennem hele gaden.

Tryghed og trivsel.

Det er kodeordene, når AKB Lundtoftegade med 2000 beboere på Nørrebro i København efter flere års forarbejde med udvikling af en visionær og socialt afbalanceret fysisk helhedsplan tager hul på et omfattende renoveringsprojekt, der i et komprimeret byggeforløb over det kommende år vil forvandle bebyggelsen til et af hovedstadens mest attraktive grønne boligområder.

- Bag de dystre grå facader gemmer sig et velfungerende boligområde med store grønne friarealer omkring otte boligblokke opført i 60’erne som et klassisk betonbyggeri, og i tæt samarbejde med beboerne, KAB og Landsbyggefonden samt Københavns Kommune har vi udviklet en helhedsorienteret fremtidssikring af bebyggelsen, fortæller arkitekt Karsten Pålsson, der som totalrådgiver står i spidsen for projektet.

- Nu er vi klar til start, og over det kommende år giver vi bebyggelsen en helt ny og sammenhængende profil med lette udsmykkede glasfacader og glasinddækkede trappetårne mod Lundtoftegade, vi erstatter de nuværende lukkede svalegangsværn med nye værn af gennemsigtigt hærdet glas, og vi etablerer nye altaner mod bebyggelsens grønne friarealer.

- Derudover sammenlægger vi firs små lejligheder for at give plads til nyindretning af tredive rummelige familielejligheder med store åbne altaner mod bebyggelsens grønne friarealer, bebyggelsens ungdomsboliger udstyres med altaner, ligesom vi opfører et helt nyt beboerkontor, der bliver samlingspunkt for alle driftmæssige funktioner og boligsociale aktiviteter i bebyggelsen.

- Endelig åbner vi de dystre indvendige hovedtrapper med nye glaspartier, alle lejligheder får nye indbrudssikrede entredøre og alle pulterrum i kældrene nyindrettes med vægge i stålgitterkonstruktion, fortæller Karsten Pålsson og tilføjer sluttelig, at den samlede pris for projektet, der gennemføres for KAB i et komprimeret forløb med entreprenørfirmaet Bent Nygård Sørensen som hovedentreprenør for hovedparten af arbejdet og Danakon som ingeniør, beløber sig til 150 millioner kroner.

Rammetekst:

AKB Lundtoftegade er opført som et klassisk betonbyggeri i perioden 1965 til 1970 og huser – foruden dagsinstitutioner, plejehjem og supermarkeder - ca. 2.000 beboere, der fra otte boligblokke har direkte adgang til store grønne friarealer.

Bebyggelsen, der i 90’erne blev totalrenoveret udvendigt, fremstår i dag som et velfungerende boligområde med en bred beboersammensætning, og med den forestående renovering får både bebyggelse og Lundtoftegade en markant sammenhængende profil, der kan sikre AKB Lundtoftegade en position som et af fremtidens mest attraktive og trygge boligområder i hovedstaden.

Kontakter


Karsten Pålsson

Arkitekt
Pålsson Arkitekter a/s
kp@paalsson.dk
38 19 77 03
http://www.paalsson.dk

Nøgleord


Byggeri


Lundtoftegade gadeperspektiv nat
Facader og gavle udsmykkes med et bølgende, hvidt mønster, der med reference til områdets historiske vandløb Lygteåen og Ladegårdsåen vil give hver enkelt blok en klar selvstændig profil, samtidig med at facader og gavle forenes i et sammenhængende forløb ned gennem hele gaden.
Hent | 1,39 MB | .jpg

Zip og hent alle filer