PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/lm-byg-a-s-vinder-ny-stor-opgave-for-novo-nordisk-a-s-22554

LM Byg A/S vinder ny stor opgave for Novo Nordisk A/S

Pressemeddelelse maj 9, 2016 Storentreprenør Lundehusene Mønsterbyggeri Råhusentreprise Råhus Oral PD Launch Plant i Måløv Sorø kommune LM Byg A/S Novo Nordisk A/S Måløv Dianalund

Storentreprenøren fra Greve, der i forvejen gennemfører råhusentreprisen på nyt råvarelager til Novo Nordisk i Hillerød og i øvrigt er aktuel med ’mønsterbyggeri’ af 58 pleje- og handicapvenlige boenheder på Plejecenter Lundehusene i Dianalund, vinder råhusentreprisen på et 10.000 kvadratmeter stort råhus, som opføres til tabletproduktion i tilknytning til Novo Nordisk nye Oral PD Launch Plant i Måløv

LM Byg AS er som storentreprenør på råhusentreprisen gået i jorden med nyt hus til tabletproduktion hos Novo Nordisk AS i Måløv

- Vi er stolte over midtvejs i arbejdet med råhusentreprisen på et nyt stort råvarelager til Novo Nordisk A/S i Hillerød også at blive valgt til at stå i spidsen for opførelsen af et nyt råhusbyggeri i Måløv som skal danne rammerne for ny tabletproduktion hos Novo Nordisk A/S i Måløv.

- Vi betragter det som et blåt stempel og anerkendelse af, at vi, lever op til Novo Nordisk A/S høje krav, forventninger og standarder både når det gælder tid, økonomi, kvalitet, sikkerhed og samarbejde.

Det siger administrerende direktør og ejer Carsten Mindegaard fra LM Byg A/S i en kommentar til at virksomheden for anden gang indenfor seks måneder er udvalgt som storentreprenør til at gennemføre råhusentrepriser på store byggerier for Novo Nordisk A/S – to råhusentrepriser, der med en samlet entreprisesum på knap 75 millioner kroner begge skal gennemføres og afleveres i år.

Carsten Mindegaard tilføjer, at det nye byggeri i Måløv opføres som del af Novo Nordisk Oral PD Launch Plant og omfatter en 10.000 kvadratmeter stor bygning i to og tre etager med kælder og taghus, han pointerer, at LM Byg A/S mindre end to måneder efter underskrivelse af kontrakten er gået i jorden, og fortsætter:

Videndeling

- Byggeriet er tilrettelagt med en stram, lean-baseret tidsplan, og opstarten har været præget af et dynamisk samarbejde, hvor vi som storentreprenør og råhus-specialist med stor egenproduktion sammen med bygherren og rådgiverne har gennemgået projektet med henblik på at inddrage entreprenørens viden og erfaring.

- Det har været en inspirerende proces med skarp fokus på miljø og kvalitet, logistik, tid og økonomi og sikkerhed, og vi glæder os til at udbygge samarbejdet frem gennem byggeprocessen.

Mønsterbyggeri

- Man kan sige, at grunden er lagt til et nyt ’mønster-byggeri’ for Novo Nordisk A/S, konkluderer Carsten Mindegaard med henvisning til byggeriet af 58 pleje- og handicapvenlige boenheder på Plejecenter Lundehusene i Dianalund, der med LM Byg A/S i spidsen for råhusentreprisen forleden satte kransen på stage.

Byggeriet, der med LM Byg A/S som storentreprenør på råhusentreprisen opføres for Sorø Kommune i samarbejde kommunens totalrådgiver Arkiplus, Arkitektfirmaet HS og ingeniørfirmaet Fjerring A/S blev for få uger siden af Arbejdstilsynet udråbt til mønsterbyggeri med topkarakterer over hele linien og ikke en eneste arbejdsskade i byggeriets første 240 dage. 

- Vi arbejder med tunge maskiner, tungt grej og tunge materialer, og har ansvar for egen drift af byggepladsen, hvor vi indtil nu har været langt største aktør. Derfor er vi selvfølgelig lidt stolte over at byggeriet er fremhævet som det gode eksempel, og selvom vi i LM Byg A/S har meget få arbejdsskader, glæder vi os selvfølgelig rigtig meget over ikke at have haft en eneste arbejsskade i byggeriets første 240 dage, slutter Carsten Mindegaard.

Rammetekst/billedtekst:

LM Byg A/S er som storentreprenør og vinder af råhusentreprisen gået i jorden med et 10.000 kvadratmeter stort hus, der opføres i tilknytning til Novo Nordisk nye Oral PD Launch Plant i Måløv.

Råhusentreprisen omfatter - foruden alle råhusarbejder over terræn, stålarbejder og montage af betonelementer - etablering og drift af egen byggeplads, ledninger i jord til- spildevand, regnvand, gas, fjernvarme, sprinkler og vand, in-situ støbt beton, fundamenter og terrændæk.

Råhusentreprisen, der efter tidsplanen skal afleveres til december, gennemføres af LM Byg A/S for Novo Nordisk A/S med Rambøll som Ingeniør.

Kontakter


Carsten Mindegaard

Ejer og administrerende direktør
LM Byg A/S
carst*********** Vis...
22 10****** Vis...

Emner


Storentreprenør Lundehusene Mønsterbyggeri Råhusentreprise Råhus Oral PD Launch Plant i Måløv Sorø kommune LM Byg A/S Novo Nordisk A/S Måløv Dianalund