pressport logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/landets-f%C3%B8rste-h%C3%A5ndv%C3%A6rkerakademi-klar-med-ny-p%C3%A5bygning-p%C3%A5-byggeriets-h%C3%A5ndv%C3%A6rksuddannelser-10217

Landets første håndværkerakademi klar med ny påbygning på byggeriets håndværksuddannelser

Pressemeddelelse

EUC Nord og nordjyske håndværksvirksomheder skriver håndværkshistorie med åbning af HåndværkerAkademiet og tilbud om ny videreuddannelse til bygningshåndværkere

- Med HåndværkerAkademiet og den nye overbygning til erfarne håndværkere har EUC Nord i tæt samarbejde med branchen lagt grunden til et helt nyt og nødvendigt kapitel i håndværkets historie.

Det er Lene Tanggaard, professor i pædagogisk psykologi ved Aalborg Universitet, der hilser det nye håndværksakademi og den nye påbygning på byggeriets håndværksuddannelserne i Hjørring velkommen som en både visionær og nødvendig knopskydning på håndværksuddannelserne.

- Byggeriet har brug for, at også håndværkere har viden til at agere kreativt og innovativt i tværfaglige teams på byggepladserne, og der er helt klart behov for at fokusere og opprioritere videre- og efteruddannelse i håndværksfagene, fortsætter Lene Tanggaard og pointerer, at fremtidens håndværkere i tæt samspil med alle byggepladsens aktører skal have styrke til i et helhedsorienteret perspektiv at nytænke processer og arbejds-organisering.

- Håndværksfagene har en nøglerolle i byggeriet, og det handler om at kombinere tingene på nye måder med henblik på at styrke kvaliteten af dansk byggeri gennem et løft af håndværksuddannelserne. Vi skal bygge bro mellem traditioner og fornyelse. Det er ikke et ”enten-eller” men et ”både-og”.

Praksisnær læring

- Vi har tradition for i bygge- og anlægsafdelingen at give rum til nytænkning og innovation udvikling, og det nye håndværksakademi er ikke mindst resultat af et forbilledligt samarbejde med ”11 nordjyske fyrtårne”, der samler 150 nordjyske håndværksvirksomheder i innovative netværk, som gennem uddannelse på EUC Nord stiller skarpt på ledelse, strategi og kompetenceudvikling af medarbejderne, uddyber Hans Ulrik Møller, uddannelseschef for håndværker akademiet på EUC Nord og initiativtager til udviklingen af HåndværkerAkademiet.

- Netværk udgør vigtige alliancer for små og mellemstore virksomheder, der vil tage udfordringerne op i et marked i hastig forandring, og de nye efter- og videreuddannelser i Hjørring er - med afsæt i mange års samarbejde med byggeriets frontløbere og erfaringer fra udviklingsprojekterne ”BygSol” og ”Murerfaget i bevægelse” –  baseret på en tæt sammenhæng mellem ny viden, teori og praksis.

- I HåndværkerAkademiet samler og viderefører vi det bedste fra tidligere udviklingsprojekter, og de nye uddannelser møder håndværkerne i øjenhøjde med en tæt kobling mellem teori og praksis i direkte tilknytning til arbejdet på byggepladserne.

- Det er praksisnær læring med fokus på kreativ og innovativ udfoldelse, som – med den enkelte håndværker i centrum – sætter håndværk og læring på agendaen i et helt nyt perspektiv, understreger Hans Ulrik Møller og pointerer, at alle uddannelsesforløb lægges til rette i et bredt samarbejde mellem den enkelte håndværker, byggepladsens ledelse og skolens undervisere.

Åbent værksted er brugerstyret undervisning

- Kommunikation og samarbejde er kodeord i udviklingen af dansk byggeri, og samarbejdet om tilrettelæggelse af skræddersyede uddannelsesforløb indgår – også for at sikre motivation, engagement og afstemte forventninger – som et centralt element i læringsgrundlaget for alle aktiviteter på det nye håndværkerakademi.

- Som en moderne serviceorganisation vender HåndværkerAkademiet sig mod markedet med tilbud om målrettet, brugerstyret undervisning tilpasset den enkeltes behov, fastslår Hans Ulrik Møller, mens projektkoordinator Bettina Hedeby Madsen fra Hjørring Kommune supplerer:

- Samarbejde har været ledestjerne gennem hele forløbet med at udvikle HåndværkerAkademiet, der fra første færd har mødt stor opbakning fra både virksomheder, byggeriets organisationer, uddannelsesinstitutioner og lokale politikere. 

Succes med sidegevinster

Bettina Hedeby Madsen, der i forlængelse af kommunalreformen og sammenlægning af fire nordjyske kommuner i 2006 var med til at fostre ideen til en overbygning på EUC Nords håndværksuddannelser konstaterer på den baggrund, at etableringen af Håndværkerakademiet allerede inden åbningen den 10. juni er en succes.

- Arbejdet med at realisere visionen om det nye håndværksakademi har været krumtap for et unikt tværgående samarbejde. Der er skabt en stribe nye og utraditionelle samarbejdsrelationer, som rækker langt ud over det konkrete projekt, og der er opbygget en stærk alliance, hvor virksomheder, uddannelser og det politiske liv i fællesskab har sat EUC Nord på landkortet som dynamo for udviklingen af byggebranchen i hele Nordjylland.

- Derudover har samarbejdet resulteret i en dynamisk og innovativ udvikling af den oprindelige idé: Ikke alene har vi skabt håndværkshistorie med den første formaliserede overbygning på de traditionelle håndværksuddannelser inden for byggeriet, vi er samtidig på banen med landets første samlede uddannelse for energioptimering af boliger. På den baggrund rækker etableringen af HåndværkerAkademiet langt ud over de oprindelige visioner og dybt ind i fremtiden, slutter Bettina Hedeby Madsen.

 

Rammetekst: 

Gennem de senere år har EUC Nord i Hjørring markeret sig som primus motor i et bredt tilrettelagt samarbejde om at udvikle håndværkets uddannelser, og den nordjyske håndværkerskole understreger nu sin position som spydspids og fyrtårn med etableringen af landets første håndværkerakademi og tilbud om en helt ny påbygning for håndværkere. HåndværkerAkademiet, der 10. juni slår dørene op for landets første formaliserede tilbud om efter og videreuddannelse for håndværkere, etableres som en ny selvstændig afdeling på EUC Nord i Hjørring.

Rammetekst:

- EUC Nord er et innovativt kraftcenter, hvor aktiviteterne konstant knopskyder i nye ideer og aktiviteter, konstaterer Lene Tanggaard, der som professor i kommunikation ved Aalborg Universitet gennem en årrække har fulgt skolens udvikling i forskningsmæssig sammenhæng.

Kontakter


Hans Ulrik Møller

uddannelseschef
EUC Nord
hum@eucnord.dk
7224 6160
http://www.euvnord.dk

Jacob Noes Christensen

Kommunikations- og sekretariatschef
EUC Nord
Jnc@eucnord.dk
7224 6108
http://www.eucnord.dk

Nøgleord


Uddannelse