PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/kransen-til-tops-over-s%C3%B8borg-hovedgade-11684

Kransen til tops over Søborg Hovedgade

Pressemeddelelse februar 28, 2011 Byggeri

Jönsson klar til rejsegilde på markant ejendom midt på Søborg Hovedgade – et kvalitetshus til godt tres millioner kroner, der er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres i totalentreprise for PKA

Rejsegilde på Søborg Hovedgade
PKA sender tirsdag kransen til tops over Søborg Hovedgade, hvor Jönsson a/s virksomheden som totalentreprenør står i spidsen for byggeriet af en ny markant ejendom, der som et nyt vartegn med facader i blødstrøgne sten, indfarvede glasfelter og store altaner skal stå klar i det tidlige efterår.

- Byggeriet har været præget af betydelige udfordringer i form af en meget hård moræneler, oprensning af omfattende forurening med bl.a. chlorede opløsningsmidler fra et tidligere renseri der lå på grunden, og endnu en vinter med lange frostperioder, der på nuværende tidspunkt blandt andet har stoppet murerarbejdet.

Det er bygningsingeniør og projektleder Gert René Jørgensen fra Jönsson a/s, der i forbindelse med rejsegilde gør status over byggeriet af en ny, markant PKA-ejendom til godt tres millioner kroner midt på Søborg Hovedgade.

- Ved nedramningen af 170 meter spunsjern til 12 meters dybde, måtte vi igennem et meget kompakt og svært gennemtrængeligt lerlag, og ramningen af spunsjernene måtte af hensyn til de omkringliggende ejendomme udføres med største forsigtighed og konstant overvågning af de vibrationer, som ramningen medførte, ligesom vi i flere tilfælde måtte forbore huller, for at spunsprofilerne kunne komme helt ned til den projekterede dybde.

- Derefter gik vi i jorden med henblik på omfattende udgravning og oprensning af chlorede opløsningsmidler fra et tidligere renseri – i alt er der bortkørt ca. 14.000 ton jord svarende til godt 460 lastvognstog, som kørte i pendulfart over en periode på tre ugers tid inden vi kunne støbe fundamenter, og først i juli sidste år kunne vi tage fat på opstart af råhuset, konstaterer Jönssons projektleder og konkluderer:

- På den baggrund har den forventede aflevering for byggeriet været udskudt flere gange i forhold til den oprindelige tiltænkte afleveringstermin, men vi opfylder kontrakten, og huset bliver færdigt til tiden med aflevering i det tidlige efterår.

Teamwork

Gert René Jørgensen, der de sidste par år som projektleder for Jönsson har deltaget i opførelsen af Søborgs nye boligområde omkring Telefonvej og Tinghøjvej, lægger til, at byggeriet midt på Søborgs hovedgade gennem hele forløbet har stillet betydelige krav til logistik, planlægning og samarbejde.

- Den meget centrale placering af det nye markante byggeri midt på hovedgaden har naturligvis medført et tæt og omfattende samarbejde med kommunens tekniske forvaltning om sagsbehandling og herunder logistik, ligesom vi gennem hele byggeforløbet har haft en tæt og løbende dialog med naboerne, der har udvist stor forståelse overfor de gener byggeriet har medført.

- Men samtidig har vi som totalentreprenør nydt godt af samarbejdet med bygherrens yderst kompetente rådgivere fra Dan-Ejendomme, der gennem hele processen har fungeret som dynamisk medspiller med et dybgående indblik i alle byggeriets faser og stor forståelse for de ekstraordinære udfordringer, som projektet har budt på, fastslår Gert René Jørgensen og slutter:

-Endelig har det været en uvurderlig fordel, at vi som totalentreprenør har valgt at samarbejde med mange af de aktører, som vi har brugt på tidligere projekter. Vi kender hinanden rigtig godt, og arbejder sammen som et fasttømret team med et fælles mål og gensidig respekt for kompetencer, holdninger og værdier.

- På den baggrund kan man med rimelighed karakterisere byggeriet som resultat af et effektivt teamwork, hvor alle på tværs af de traditionelle grænser har trukket på samme hammel med henblik på at overvinde uforudsete udfordringer og skabe et kvalitetshus, der kan stå som et nyt vartegn på den travle Søborg Hovedgade.

Rammetekst:

Jönsson a/s er som totalentreprenør klar til at lade kransen gå til tops over en ny markant ejendom til tres millioner kroner på Søborg Hovedgade – et kvalitetsbyggeri i fire etager med fælles tagterrasse på 700 kvadratmeter, 27 lejligheder på etagerne, tre erhvervslejemål i gadeplan og mere end 1600 kvadratmeter parkeringsanlæg under jorden.

Det nye hus er tegnet af Årstiderne Arkitekter, Grontmij | Carl Bro er ingeniør, og PKA er – med Dan-Ejendomme som rådgiver – bygherre.

Billedtekst (3D-animation):

Jönsson a/s sender kransen til tops på Søborg Hovedgade, hvor virksomheden som totalentreprenør står i spidsen for byggeriet af en ny markant ejendom, der som et nyt vartegn med facader i blødstrøgne sten, indfarvede glasfelter og store altaner skal stå klar i det tidlige efterår.

Kontakter


Emner


Byggeri


Rejsegilde på Søborg Hovedgade
PKA sender tirsdag kransen til tops over Søborg Hovedgade, hvor Jönsson a/s virksomheden som totalentreprenør står i spidsen for byggeriet af en ny markant ejendom, der som et nyt vartegn med facader i blødstrøgne sten, indfarvede glasfelter og store altaner skal stå klar i det tidlige efterår.
Hent | 0,34 MB | 327 x 500 | .png

Zip og hent alle filer