PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/konstrukt%C3%B8rprisen-til-digital-spydspids-8384

Konstruktørprisen til digital spydspids

Pressemeddelelse november 16, 2009 Byggeri

Udviklingsleder, konstruktør og excecutive MBA Rene Martin Larsen fra Hjørring hædret som ”Årets Bygningskonstruktør 2009” for sin indsats med at implementere og udbrede Det Digitale Byggeri

Rene Martin Larsen, der oprindelig er uddannet tømrer, dimitterede som bygningskonstruktør fra Nordjyllands Erhvervsakademi i 2006 og har siden som udviklingsleder hos bjerg arkitektur a/s haft ansvaret for virksomhedens organisation og implementering af Det Digitale Byggeri.

Som led i dette arbejde – og parallelt med gennemførelse af uddannelse til executive MBA på Aalborg Universitet - har Rene Martin Larsen, der er tilknyttet ekspert i det landsdækkende digitale implementeringsnetværk, været primus motor i etablering af en stribe tværfaglige erfagrupper og udviklingssamarbejder med Det Digitale Byggeri i fokus.

Derudover har han – dels som ministerielt beskikket censor på bacheloruddannelsen til bygningskonstruktør og dels som mentor for studerende bygningskonstruktører på UCN Tecknologi & Business – også når det gælder byggeriets fremtidige medarbejdere har stået forrest i udviklingen af Det Digitale Byggeri.

Kontakter


Emner


Byggeri