PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/klar-til-indflyning-i-teleparken-7186

Klar til indflyning i Teleparken

Pressemeddelelse juni 3, 2009

Tre måneder før tiden er entreprenørfirmaet Jönsson a/s klar til aflevering af Teleparken med 32 ældreboliger og 10 almene boliger i Søborg, hvor selskabet gennem de seneste tre år har opført et helt nyt boligområde med 196 boliger

Mindre end halvandet år efter første spadestik på byggeriet af Teleparken med 32 ældreboliger og 10 almene boliger er de første lejligheder nu - tre måneder før planlagt aflevering - klar til indflytning. Byggeriet er opført som trimmet forsøgsbyggeri med støtte fra Socialministeriet  af entreprenørfirmaet Jönsson for FSBbolig som forretningsordfører for FSB Gladsaxe.

- Med byggeriet af Teleparken afrunder vi over tre års arbejde med opførelsen af et helt nyt boligområde, der i alt omfatter 196 lejligheder fordelt på Søborg Have, Tinghaven og Teleparken, fortæller Gert Jørgensen, der som bygningsingeniør og projektleder for Jönsson siden sommeren 2006 har deltaget i opførelsen af det nye boligområde i Søborg.

Gert Jørgensen tilføjer, at de nye ældreboliger i Teleparken med deltagelse af bygherren, Gladsaxe kommune og brugerne er udviklet som et forsøgsprojekt for Socialministeriet og opføres som trimmet byggeri, der matcher behov og ønsker for de fremtidige beboere. Han fortsætter:

- Ved udviklingen af de nye ældreboliger, der er nabo til kommunens aktivitetscenter og Buddinge Centret, har de kommende brugeres behov stået i centrum, og fokus har været på kvalitet og tilgængelighed. Derudover har bygherren i alle sammenhænge prioriteret miljøvenlige og sunde materialer samt kendte løsninger i høj håndværksmæssig kvalitet med henblik på at sikre minimale omkostninger til den fremtidige drift og vedligehold.

- På den baggrund har vi løbende sammen med rådgivere og bygherre konsekvent arbejdet på at optimere både kvalitet og økonomi undervejs i byggeprocessen.

Aflevering før tiden

Jönssons projektleder lægger til, at byggeriet trods en svær opstart på grund af skrånende terrænforhold med et fletværk af nedgravede ledninger, er blevet færdigt hurtigere end planlagt, og han karakteriserer opførelsen af Teleparken som et skoleeksempel på samarbejdets fordele.

- Alle involverede rådgivere og håndværkere kendte hinanden fra de øvrige boligbyggerier i Søborg, og Teleparken er resultat af et forbilledligt teamwork fra indledende planlægning til sidste søm. Vi har på tværs af fagene fungeret som en stor familie med et fælles mål om at gennemføre et kvalitetsbyggeri. Alle har hjulpet alle, vist store hensyn og delt deres viden med henblik på at sikre kvalitet og byggerytme.

- Derved har vi frem gennem byggeprocessen formået både at indhente opstartens forsinkelser og blive færdige før tiden med et minimum af mangler, understreger Gert Jørgensen og lægger sluttelig til, at aflevering af det samlede byggeri var planlagt gennemført i slutningen af juli.

Ramme:

Sidste projekt i samlet plan

Teleparken med 32 ældreboliger og 10 almennyttige boliger er sidste projekt i en samlet plan for Søborgs nye boligområde, der er opført successivt med forskellige bygherrer efter en samlet plan udviklet af Domus Arkitekter og opført af Jönsson med Grontmij|Carl Bro som rådgivende ingeniør.

Billedtekst:       

Godt tre måneder før tiden er Jönsson nu klar til aflevering af den første blok med 12 lejligheder i Teleparken, som er opført i hovedentreprise for FSBbolig i Søborg og i alt rummer 10 almennyttige boliger og 32 ældreboliger fordelt på to boligblokke.

Yderligere oplysninger: Gert Jørgensen på telefon 26 30 77 84

Kontakter


Emner


Byggeri