pressport logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/klar-til-afgang-fra-k%C3%B8benhavns-hovedbaneg%C3%A5rd-4514

Klar til afgang fra Københavns Hovedbanegård

Pressemeddelelse

Entreprenørselskabet Jönsson a/s har nu afsluttet den omfattende renovering af de karakteristiske, buede tagkonstruktioner over hovedbanegårdens perroner.

Københavns Hovedbanegård er i forvandling, og efter tre et halvt års arbejde med renovering af de buede tage femten meter over skinner og perroner står arkitekt Heinrich Wenck's markante, fredede trækonstruktioner nu som ved indvielsen i 1911, og håndværkerne fra entreprenørselskabet har startet nedtagningen af stilladser og arbejdsplatform.

- I løbet af de næste måneder nedtager vi de sidste stilladser, og vi regner med endelig aflevering til bygherren DSB Ejendomme i december, konstaterer tømrermester Niels Vang fra entreprenørselskabet Jönsson a/s, der i tæt samarbejde med DSB's arkitekt Jan Wulff og ingeniør Carl-Hasso Wolff fra Niras A/S har stået i spidsen for renoveringen.

Niels Vang, der som tømrermester i entreprenørselskabet tidligere blandt andet har stået i spidsen for renovering af Kommandant Boligerne på Rosenborg Slot, Kronborg Slot og Frederiksborg Slot, slår fast, at det har været en helt speciel opgave, som af hensyn til den fortsatte togdrift både nat og dag har stillet betydelige krav til logistik og styring.

- Arbejdet har konstant været tilpasset togdriften, og det har været noget af et puslespil at få tingene til at gå op. Således har vi både af pladshensyn, togenes køreplaner og rejsende på perronerne konsekvent arbejdet efter just-in-time-konceptet, og typisk er alle leverancer samt bortkørsel af affald gennemført over et par sene nattetimer, hvor der uden gener for trafikken har kunnet etableres sporspærring.

- Men derudover har vi arbejdet med besværlige transportveje på tagene, hvor materialer og affald er transporteret ad gangbroer hen over de buede konstruktioner med håndkraft, pointerer tømrermesteren og lægger til, at hvert af perrontagene er 110 meter langt og har et spænd på godt nitten meter.

Niels Vang tilføjer, at der som led i arbejdet har været udlagt 300 meter elkabel fra banegårdshallen og frem til arbejdsstederne, mens vand er tappet fra brandhaner i hver ende af perron'erne.

  

20.000 liter maling

Alt i alt omfatter opgaven - foruden eftersyn og renovering af gangbroer og i alt 118 bærende jernsøjler - renovering af 12.000 kvadratmeter tag, der er fordelt på seks perroner hver inddelt i 16 fag med 452 ovenlysglas, og Niels Vang pointerer, at han i sin næsten 45 årige karriere aldrig har arbejdet så længe med en enkelt sag.

- Perroner, tagkonstruktioner og arbejdsplatforme har været vores andet hjem. Vi har taget ejerskab på opgaven, og det er ikke uden en vis nostalgi, at vi nu pakker sammen. Til gengæld har vi fået en oplevelse for livet, og vi kan med tilfreds stolthed se tilbage på forløbet. Alle har ydet en fantastisk indsats, konstaterer Niels Vang og sætter sluttelig opgaven yderligere i perspektiv:

- Totalt set har vi af- og genmonteret 2.712 ovenlysglas, dårligt træværk er udskiftet med nyt, alt udvendigt  træværk er renset i bund og behandlet som nyt træ, ligesom vi indvendigt har gennemgået, afvasket og malet alt træværk og jern. I den sammenhæng har vi brugt tæt på 20.000 liter maling.

Billedtekst :   

- Indenfor de næste måneder fjernes de sidste stilladser under de prægtige buekonstruktioner, konstaterer Niels Vang, der her er fotograferet på den 2000 kvadratmeter store arbejdsplatform otte meter over sporene.

Efter den omfattende renovering står de markante buede tagkonstruktioner over hovedbanegårdens perroner klar til at modstå fremtidens vejr og vind.

Kontakter


Per Engsø Larsen

Administrerende direktør
Engsø Gruppen a/s
pel@jonsson.dk
44 94 11 66
http://www.engso.dk

Nøgleord


Erhverv