PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/j%C3%B6nsson-gruppen-p%C3%A5-indk%C3%B8b-4744

Jönsson Gruppen på indkøb

Pressemeddelelse januar 9, 2008

Fremtiden sikret for Skanska's sjællandske renoveringsregion, der overtages af ledende medarbejdere og Jönsson Gruppen a/s

- Med overtagelsen af Skanska's sjællandske renoveringsregion føjer vi endnu et stærkt aktiv til Jönsson Gruppen, og vi er stolte over den tillid, som regionens ledende medarbejdere viser os ved i det nye år at indtræde som medejere gennem overtagelse af 40 procent af aktiekapitalen.

Det siger adm. direktør Per Engsø Larsen fra Jönsson Gruppen i en kommentar til overtagelsen, der omfatter samtlige aktiviteter - herunder 87 medarbejdere, alt maskinel og igangværende projekter samt en solid ordrebeholdning.

Per Engsø Larsen pointerer, at renoveringsvirksomheden, der fra årsskiftet er videreført i Jönsson-regie som selvstændigt datterselskab under navnet Skana Entreprise a/s, på alle niveauer komplementerer og styrker gruppen's aktiviteter, og han forudser betydelige dynamiske og synergimæssige fordele.

- Med overtagelsen står vi stærkt i mødet med markedets krav på en række af vore kerneområder. Men samtidig sikrer vi en forbedret udnyttelse af gruppens administrative funktioner, ligesom vi styrker vore muligheder for en effektiv udnyttelse af medarbejdernes ressourcer, fastslår Per Engsø Larsen, mens Ea Nielsen, der som hidtidig chef i renoveringsselskabet bliver direktør for det nye selskab, fortsætter:

- Vi er stolte over at blive en del af Jönsson Gruppen, der står som en af markedets stærkeste og mest innovative aktører med solide traditioner for kvalitetshåndværk og attraktive vilkår for medarbejderne. Gruppen har gennem samarbejde med en kreds af markedets mest krævende bygherrer og en målrettet strategisk satsning på medeje og medarbejdernes udvikling formået at skabe markant vækst uden at gå på akkord med kvalitet og sikkerhed.

- Derfor glæder vi os over det nye ejerskab, hvor vi ikke mindst får optimale muligheder for at videreføre og udvikle vores erfaringer indenfor renovering og byfornyelse. Både når det gælder tømrer-, murer- og betonopgaver samt udnyttelse af vore specialkompetencer med diamantboring og skæring, ser vi med fornyet optimisme frem til at bidrage til den fortsatte udvikling af Jönsson Gruppen.

Markant Vækst

Jönsson Gruppen a/s blev for øvrigt grundlagt som håndværksvirksomhed i Herlev i

1898 og virksomheden har efter et vellykket generationsskifte i 2004 været kendetegnet ved konstant, kontrolleret vækst.

I indeværende regnskabsår forventer gruppen, der foruden selskaberne Jönsson a/s og Jönsson Invent a/s med hjemsted i Herlev består af Jørgen Petersen & Co A/S i Vejle, at være på vej mod en omsætning på 3/4 milliard kroner, og netop nu er gruppen blandt andet aktuel med flere boligbyggerier for andet Sjælsø Gruppen, markante indretnings- og renoveringsopgaver af udenlandske repræsentationer og ambassader, samt flere enestående restaureringsopgaver - herunder restaurering af tagkonstruktionerne på Roskilde Domkirke.

Jönsson Gruppen beskæftiger med det nye tilkøb knap 300 medarbejdere og har et konstant flow af mindst tyve lærlinge under uddannelse.

Yderligere oplysninger :

Adm. direktør Per Engsø Larsen, telefon 44 94 11 66
Direktør Ea Nielsen, telefon  21 45 46 29

Kontakter


Per Engsø Larsen

Administrerende direktør
Engsø Gruppen a/s
pel@j********* Vis...
44 94****** Vis...

Emner


Erhverv