PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/hp-byg-ledelse-er-krumtap-for-succes-19211

HP Byg: Ledelse er krumtap for succes

Pressemeddelelse november 3, 2014 Coaching Ledelse Coach Lederskab Lederudvikling H-P Byg Tindborg sparring

- Dygtig ledelse optimerer samspillet mellem de grundlæggende faglige kompetencer i byggeriet og skaber synergier på alle niveauer, konstaterer entreprisedirektør Torben Hansen fra HP Byg A/S i Aalborg, der sammen med ledelsescoach AnnetteTindborg har succes med systematisk lederudvikling og individuel coaching fra skurvogn til direktionsgang

Ledelse er krumtap for succes
- Arbejdet med at styrke ledelsen på alle niveauer sætter positive spor på alle væsentlige parametre i virksomheden, konstaterer entreprisedirektør Torben Hansen fra HP Byg A/S, der her præsenterer virksomhedens nye selvbyggede domicil i Aalborg Øst for ledelsesrådgiver og mastercoach Annette Tindborg fra Tindborg Sparring, der tilrettelægger og gennemfører virksomhedens individuelle ledertræningsforløb.

- Solide faglige kompetencer er et selvfølgeligt ’must’, men det er kvalificeret lederskab og samarbejde, der sikrer at kompetencerne får lov at udfolde sig, og vores erfaring er entydig:

- Målrettet lederudvikling med løbende professionel og personlig coaching på alle niveauer sætter positive aftryk på alle byggeriets væsentlige parametre fra sikkerhed og miljø over kvalitet, tid og økonomi til medarbejdernes engagement og tilfredshed.

Det er entreprisedirektør Torben Hansen fra HP Byg A/S, der gør status over de foreløbige resultater af en målrettet indsats, der i samarbejde med Tindborg Sparring sætter lederskab og lederudvikling i fokus.

Torben Hansen pointerer, at godt lederskab i vid udstrækning bygger på menneskelige egenskaber og evnen at skabe samspil, overblik og fælles mål på tværs af fag og kompetencer, og han understreger, at kvalificeret ledelse altid må tilpasse sig de aktuelle vilkår fra sag til sag.

- Ledelse er ikke en statisk disciplin, men må konstant tilpasses i forhold til opgaver, deltagere og udviklingen i både samfund og virksomhed.

- Menneskelig indsigt, evnen til at lytte, forstå og kommunikere, udgør sammen med fleksibilitet og vilje til at gå nye veje afgørende basisredskaber for den kvalificerede leder, der som dirigenten foran orkestret har til opgave at forene alle instrumenterne i en harmonisk helhed.

Fokus på ledelse

HP Byg’s direktør ser i øvrigt – og også med afsæt i stigende international konkurrence om stadig mere komplekse opgaver - udviklingen af kvalificerede ledere i byggeriet som afgørende for branchens succes, og han glæder sig over, at byggevirksomheder og byggeriets organisationer de seneste år har sat ledelse i fokus med nye målrettede uddannelser og kurser.

- Byggeriet har hidtil i vidt omfang haft fokus på udviklingen af fagene og medarbejdernes faglige kompetencer, men lider under tidligere tiders forsømmelighed med udvikling af kvalificerede ledere, der kan sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

- I det lys er det både glædeligt og nødvendigt at fokus i disse år flyttes over på udvikling af godt lederskab, og mange af medarbejdere har med et solidt udbytte udnyttet de nye muligheder for at opdatere deres viden om ledelse, konstaterer Torben Hansen.

Personlig coaching

- Imidlertid har kurserne ofte et bredt fokus på ledelse, og det kan være svært umiddelbart at se, hvordan man umiddelbart kan overføre og eksekvere den nye viden til de konkrete vilkår hjemme i virksomheden.

- Derfor har vi i samarbejde med Tindborg Sparring valgt at supplere de bredt funderede ledelseskurser med løbende, personlig ’in-house’ lederudvikling og coaching, der er skræddersyet til den enkelte medarbejders aktuelle behov.

- Resultatet er, at lederudvikling dermed bliver meget mere nærværende og konkret, samtidig med at medarbejderne bliver klædt på til både mentalt og fagligt umiddelbart at omsætte teorier, ord og nytænkning til handling på alle niveauer, fastslår Torben Hansen fra HP Byg, der i disse dage rykker ind i et nyt selvopført domicil i Aalborg Øst.

Fra skurvogn til direktionsgang

- Ledelse handler om mennesker, menneskelige egenskaber og immaterielle værdier. Det kan let blive lidt diffust, og erfaringen er, at den mest effektive lederudvikling møder den enkelte leder i eget miljø og tager afsæt i den enkelte leders konkrete udfordringer og behov, supplerer ledelsesrådgiver og mastercoach Annette Tindborg fra Tindborg Sparring.

- Jo mere nærværende og praksisorienteret indsatsen er, desto bedre bliver resultatet, og de fysiske rammer for mit møde med medarbejderne spænder hele vejen fra skurvogn til direktionsgang.

Annette Tindborg, der med en fortid fra ledende stillinger i store koncerner for sytten år siden tog springet til at etablere egen virksomhed med speciale i udvikling og coaching af fremtidens ledere, karakteriserer ledelse som en universel disciplin og fortsætter:

Ingen facitliste

- Uanset om det gælder byggelederen på byggepladsen eller medlemmer af direktionen er individuel lyst og vilje, personlighed og mentalt overskud samt overblik til at organisere og kommunikere afgørende lederegenskaber, og selv om ledelsesudvikling er baseret på en stribe fundamentale værktøjer, står det fast at indsatsen altid bør tilpasses den enkeltes situation og personlighed.

- For, slutter Annette Tindborg, ledelse har ingen facitliste. Det er en konstant øvebane, hvor der hele tiden må justeres, reflekteres og eksekveres, og det er afgørende, at den enkelte leder har det fornødne overblik og overskud for at kunne agere produktivt og konstruktivt i takt med medarbejdere, udvikling og resultater.

 

Kontakter


Emner


Coaching Ledelse Coach Lederskab Lederudvikling H-P Byg Tindborg sparring


Ledelse er krumtap for succes
- Arbejdet med at styrke ledelsen på alle niveauer sætter positive spor på alle væsentlige parametre i virksomheden, konstaterer entreprisedirektør Torben Hansen fra HP Byg A/S, der her præsenterer virksomhedens nye selvbyggede domicil i Aalborg Øst for ledelsesrådgiver og mastercoach Annette Tindborg fra Tindborg Sparring, der tilrettelægger og gennemfører virksomhedens individuelle ledertræningsforløb.
Hent | 0,93 MB | 1063 x 1407 | .jpg

Zip og hent alle filer