pressport logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/horsens-sygehus-viser-vejen-3344

Horsens Sygehus viser vejen

Pressemeddelelse

Efter flere års arbejde med at udvikle fremtidens sengestue har Horsens Sygehus med DAI Gruppen som totalrådgiver startet omfattende ombygning, der - uden at afbryde den daglige drift - over de næste nitten måneder skal føre sygehusets medicinske afdeling frem til en plads i superligaen

Velfærd, tryghed og ligeværdighed.

Det er kodeordene i et omfattende visionsarbejde på Horsens Sygehus, der under overskriften "fremtidens sygestue" nu realiseres med et pilotprojekt, som blandt andet omfatter total nyindretning af sygehusets medicinske afdeling med tres patienter i en sengebygning opført i 1970'erne.

- Kravene er enkle: Vi skal forene en rationel, fysisk indretning af højteknologiske sengestuer med personalets forventninger om gode arbejdsforhold og patienternes forventninger om tryghed og velfærd, konstaterer arkitekt Per Wohlert fra DAI Gruppen, der sammen med  sygehusledelsen har været primus motor i udviklingsarbejdet, og nu som totalrådgiver står i spidsen for at føre ideerne fra tegnebræt til virkelighed.

- Derudover er der særlige krav til håndværkerne, og planlægningen har været noget af et puslespil, for arbejdet gennemføres uden alvorlige afbræk i den daglige drift. Vi bygger side om side med patienterne, og de rokeres, i takt med at vi rykker frem.

Fjordudsigt
Per Wohlert tilføjer, at udviklingsarbejdet blev startet i 2003 med afsæt i de forventninger
fremtidens patienter med frit sygehusvalg villle stille, og han pointerer, at patienternes velfærd
gennem hele processen - der foruden studiebesøg til danske og svenske sygehuse blandt andet
har omfattet kortlægning og nyvurdering af hospitalets rutiner - har været det centrale
omdrejningspunkt.

- Patienternes tryghed og velvære er afgørende parametre for behandling og helbredelse, og målet er i størst muligt omfang at indrette sygehuset, så  patienternes hverdag ligner den trygge dagligdag derhjemme. Derfor henter og vælger fremtidens patienter henter og vælger selv deres mad, ligesom konsultationen lægges om, så patienterne møder lægen individuelt.

- Derudover handler det om antallet af patienter på stuerne, om individuelle toilet- og badefaciliteter, indretning af indbydende dagligstuer og fællesarealer, lyssætning og farvevalg, og udsigten fra vinduerne, konkluderer Per Wohlert og pointerer, at facaden åbnes, så halvdelen af fremtidens medicinske sengepladser får udsigt over Horsens Fjord.

Optimal akustik fra starten
Per Wohlert understreger, at akustiske forhold er afgørende for velværet hos både personale og patienter, og han henviser blandt andet til en undersøgelse fra intensivafdelingen på Karolinsky sygehuset i Stockholm - en undersøgelse, der viste, at optimale akustiske forhold kunne reducere antallet af genindlæggelser med op til fyrre procent.

- Det handler om, at tænke lyden ind i et projekt fra starten, fastslår han og tilføjer, at det måske nok koster lidt ekstra omtanke og tid i den tidlige planlægningsfase.

- Men tiden til bedre planlægning tjener sig ind igen, og har man først bygget et akustisk dårligt hus, er det næsten umuligt at rette ind uden betydelige indgreb og store omkostninger.  

XXX

Ramme

Fremtidens medicinske sengestue på Horsens Sygehus får plads til én, to eller tre patienter og indrettes med store, individuelle toilet- og badeværelser.

Derudover nyindrettes og forvandles undersøgelsesrum til diagnostisk center, der indrettes ny reception, ligesom kontorer, konferencefaciliteter og personalerum nyindrettes og omrokeres med henblik på dels at sikre en forbedret service overfor de besøgende, dels at sikre maksimal udnyttelse af ny teknologi og dels at optimere de daglige arbejdsgange.

Endelig etableres nye facader i en kombination af lette, transparante glas/alu-konstruktioner og rustikke teglskaller.


Billedtekst:
I samarbejde med Ledelsen på Horsens Sygehus har DAI Gruppen som totalrådgiver startet  en gennemgribende modernisering, der realiserer
flere års visionært arbejde med udvikling af fremtidens patientstue.

Arbejdet på sygehuset, hvis fremtidige facadetegning her ses i arkitektens streg, gennemføres i fagentrepriser med maksimal deltagelse af lokale håndværkere, og det ventes afsluttet i foråret 2008.Yderligere oplysninger: Arkitekt Per Wohlert - 75 62 16 88 / 23 60 68 01

Kontakter


Arkitekt Per Wohlert

DAI Gruppen
horsens@dai.dk
75 62 16 88 / 23 60 68 01
http://www.dai.dk

Nøgleord


Erhverv