PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/fra-energisultent-typehus-til-villa-i-passivhusstandard-7633

Fra energisultent typehus til villa i passivhusstandard

Pressemeddelelse august 20, 2009

Forsøgsprojekt i Hjørring – det første af sin art i Danmark - gør op med fordomme om, at det er dyrt og besværligt at energirenovere og nyindrette gamle, energitunge huse, så de bliver selvforsynende med varme. Det forventede årlige varmebudget i nyrenoveret typehus fra 1966 på Brorsonsvej falder fra ca. 20.000 kroner til et par tusinde kroner om året.

- Allerede nu står det klart, at konceptet for byggeri af energineutrale passivhuse kan overføres til energirenovering og fremtidssikring af ældre, energitunge huse, og med de indhentede erfaringer fra forsøgsprojektet i Hjørring står det klart, at det i forhold til en traditionel energirenovering hverken er meget dyrere eller meget mere besværligt.

Det siger Jul Hørlyck, der med firmaet Parvenu er bygherre, og sammen med Bjerg Ark. a/s har stået fadder til forsøgsprojektet, hvor tre tidstypiske villaer fra henholdsvis 1923, 1936 og 1966 – parallelt med opførsel af et helt nyt passivhus - nyindrettes og forvandles til super-lav-energi-huse, der er selvforsynende med gratisvarme fra solen, varmegenvinding og jordvarme.

Varme for 2200 kroner årligt

- Merprisen for at gå hele vejen til selvforsynende passivhusstandard ligger i størrelsesordenen ti procent, men til gengæld får man udover fremtidens sparede varmekroner reelt et hus med en helt ny og moderne arkitektonisk profil, et uovertruffent og allergivenligt indeklima samt en tidssvarende indretning med åbne rum og store glaspartier, som skaber en tæt og umiddelbar sammenhæng mellem ude- og indeliv.

- Men dertil kommer, at værdien af det totalt energirenoverede hus ikke kun bevares. I en fremtid med knaphed og stigende priser på energi er det sandsynligt at husets værdi øger sin markedsværdi, ligesom beboerne opnår maksimal forsyningssikkerhed, for solen bliver jo ved med at skinne, pointerer Jul Hørlyck og tilføjer, at fremtidens årlige varmeforbrug i de renoverede Hjørring-huse maksimalt må beløbe sig til 15 kWh pr. kvadratmeter svarende til en udgift på ca. 2200 kroner for et hus på 120 kvadratmeter.

Sund fornuft og omhyggelighed

Jul Hørlyck fortæller videre, at forsøgsprojektet i Hjørring, der bygger på sund fornuft og avancerede arkitektoniske løsninger frem for dyr og kompliceret teknologi, er det første af sin art i Danmark, og han lægger ikke skjul på, at projektet har budt - og fortsat byder - på store byggefaglige udfordringer, som har medført et par måneders forsinkelse.

- Al begyndelse er svær, og det er ikke helt ligetil at gøre et ældre hus med massive kuldebroer tæt som en højisoleret termokande.

- Men øvelse gør mester, og midtvejs i forsøgsprojektet står det klart, at det bæredygtige passivhus-koncept, der hidtil kun har været professionelt udnyttet i forbindelse med nybyggeri, kan overføres til den eksisterende boligmasse som et attraktivt og fremtidssikret alternativ til traditionel energirenovering, konstaterer Jul Hørlyck og lægger til, at det bærende princip i passivhus-konceptet - udover maksimal udnyttelse af solens gratisvarme – er, at alle kuldebroer skal elimineres, og huset gøres helt tæt.

- Specielt samlingerne mellem de forskellige konstruktionsdele byder på udfordringer, og nøjeregnende omhyggelighed er afgørende kodeord i relation til tæthed og kuldebroer. Der er ikke plads til en eneste lille utæthed, og vi har blandt andet sammen med Rationel vinduer og Living Lab arbejdet på at optimere montage og fuger omkring de nye store tre-lags glaspartier, som er placeret med henblik på at sikre maksimal udnyttelse af solens varmeindfald, siger Jul Hørlyck.

Passivhuspremiere og åbent hus

Jul Hørlyck understreger samtidig, at omfattende registrering og beregninger samt løbende opsamling af erfaringer indgår som en central del af projektet, og han slår fast, at det gennemføres i tæt samarbejde med en kreds af landets førende specialister indenfor klimavenligt og bæredygtigt byggeri.

- Ved roret står den ene af landets to certificerede passivhusspecialister, arkitekt Søren Riis Dietz, der i 90’erne var med til at udvikle passivhuskonceptet i Østrig og er anerkendt for sin indsats som rådgiver for Skibet i Vejle, og ved sin side har han en kreds af landets førende virksomheder og specialister, slutter Jul Hørlyck, der glæder sig til sammen med de involverede deltagere at præsentere det første færdige hus på Brorsonsvej ved åbent-hus-arrangement torsdag, den 27. og fredag den 28. klokken - begge dage fra klokken 13 til klokken.

Rammetekst:

Typehus fra 60'erne i fremtidens dragt

Som led i Hjørring-projektet med energirenovering af tre tidstypiske villaer til passivhus-standard, er byggefirmaet Parvenu og bjerg arkitektur sammen med projektets øvrige deltagere nu klar til at præsentere det første færdigrenoverede hus – det 124 kvadratmeter store typehus fra 1966 på Brorsonsvej 6 i Hjørring, der sidste efterår stod som en renoveringstrængende og energitung privatbolig.

Næste step i projektet – et nybygget passivhus samt en patriciervilla i to etager fra 1923 i Vendelbogade – bliver klar til fremtiden omkring juletid, mens det sidste hus i kæden - en funkisvilla fra 1936 på Udsigten - ventes klar næste sommer. 

Billedtekst:

Midt i travlheden med at få huset på Brorsonsvej klar til præsentation og åbent-hus næste torsdag og fredag samlede Jul Hørlyck (med solbriller) hele teamet bag typehusets forvandling til arkitekttegnet passivhus.

Yderligere oplysninger : Jul Hørlyck på telefon 98 90 90 93/ 29889093

Fakta om projektet i Hjørring

Projekt: forvandling af tre villaer i Hjørring til passivhusstandard  – et traditionelt typehus fra 1966, en klassisk patriciervilla fra 1923 samt et nyopført passivhus i Vendelbogade, samt en funkisvilla fra 1936 på Udsigten.

Renoveringstiltag: Alle tre villaer forvandles til passivhuse med et maksimalt energiforbrug til opvarmning på under 15 kWh pr. m2 om året.

Som led i forvandlingen gøres alle tre huse helt tætte, de efterisoleres udvendigt og indvendigt og udstyres med store sydvendte vinduer med tre-lags-energiglas. De får desuden installeret ventilationsanlæg med varmegenvinding, der løbende renser og fornyer luften, ligesom anlægget klarer opvarmningen af det varme brugsvand.

De tre huse vil fremover blive varmet op uden brug af traditionelle radiatorer, men udelukkende af gratisvarmen fra sol og genvindingssystemet. Dog kan der på meget kolde vinterdage af længere varighed suppleres med varme fra et lille jordvarmeanlæg.

Den udvendige renovering betyder, at villaerne også åbner muligheder indvendig, da den eksisterende indvendige isolering fjernes og gør boligen mere rummelig.

Energibesparelser: Villaerne vil fremover kunne opvarmes for mellem 1.000-3.500 om året i modsætning til 17.500-37.500 før renoveringen.

Udføres af: Byggefirmaet Parvenu og bjerg arkitektur i samarbejde med blandt andre Rockwool, Rationel Vinduer, Nilan, Lauritz Knudsen, Dafa og Xella.

Mål: Målet er et opgør med myter og fordomme om, at det er dyrt og besværligt at energirenovere ældre og energitunge huse helt  til passivhus-standard og være med til at åbne vejen til co2 besparende, billig og uafhængig energisikkerhed.  

Emner


Byggeri