PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/f%C3%B8rste-passivhus-skole-p%C3%A5-vej-i-hj%C3%B8rring-8132

Første passivhus-skole på vej i Hjørring

Pressemeddelelse oktober 15, 2009

Som led i markant udvidelse og nyindretning af EUC Nord viser bjerg arkitektur a/s vejen med landets første passivhusskole, der året rundt bliver selvforsynende med varme

- Mere end 40 procent af Danmarks energiforbrug bruges i den eksisterende bygningsmasse, og der findes der ikke noget alternativ til passivhuse, hvis vi skal have en chance for at leve op til regeringens målsætninger om reduktion af forbrug og CO2 udledning. Trods de senere års intensive udvikling af mere klimavenligt dansk byggeri, står det således klart, at passivhuset er alene om at være totalt selvforsynende med gratis og CO2-fri varme året rundt, og det er stort, at Nordjylland går forrest med udvikling og opførelse af bæredygtigt offentligt byggeri, som lever op til fremtidens energinormer.

Det er udviklingsleder René Martin Larsen fra bjerg arkitektur a/s i Hjørring, der som landets førende specialister i udvikling af klimaneutrale passivhuse sammen med Grontmij | carl Bro er klar til start på udvidelse og nyindretning af EUC Nord i Hjørring, som over det næste år forvandles til landets første skole i passivhusstandard.

 Lærlinge producerer 1:1 modeller af detaljer

- Projektet er udviklet i tæt samarbejde med skolen og omfatter foruden ny hovedindgang samt nyindretning og forvandling af de eksisterende lokaliteter til passivhusstandard opførsel af et helt nyt passivhus på 1.200 kvadratmeter i et markant arkitektonisk snit, fortsætter udvikllingslederen fra bjerg arkitektur og pointerer, at lærlinge fra EUC’s tømrerafdeling parallelt med den igangværende projektering producerer nøjagtige 1:1 modeller af projektets detaljer.

 - Sammen med skolen har vi integreret projektet direkte i undervisningen, og som forventet har lærlingenes arbejde med at skabe præcise modeller af projektets detaljer skabt et stort engagement i byggeriet, dets udformning og dets idé. Men sigtet med lærlingenes modeller rækker videre. Modellerne præsenteres nemlig for interesserede håndværksfirmaer ved en udstilling i forbindelse med licitation på byggeriet, og derefter følger modellerne med ud på byggepladsen, hvor håndværkerne undervejs i processen umiddelbart kan aflæse, hvordan detaljerne skal udføres, så vi undgår fejl og unøjagtigheder.

Trykprøven er lakmusprøve

René Martin Larsen understreger, at præcision og omhyggelighed er afgørende nøgleord i forbindelse med byggeri af passivhuse, der er blandt andet er kendetegnet ved at være helt tætte, og han tilføjer, at unøjagtigheder i byggefasen gør det svært at leve op passivhuskonceptets tæthedskrav.

- Husets tæthed er passivhusets lakmus-prøve, og erfaringen viser, at det er både tidkrævende og kompliceret at tætne konstruktionen, hvis den afsluttende trykprøve afslører utætheder. Men derudover er det ikke specielt kompliceret at opføre et passivhus. Det handler om god og bæredygtig arkitektur, sund fornuft, solidt håndværk og frem for alt planlægning. xxx

Rammetekst:

- Alle andre modeller for klimavenlige byggerier forbigår mulighederne for på designniveau at minimere energitab, på samme måde som passivhuset, og passivhuset er alene om året rundt at være totalt uafhængig af alle former for ekstern varmeforsyning, konstaterer arkitekt Søren Riis Dietz bjerg arkitektur a/s, der som en landets førende passivhusspecialister har designet den nye passivhusskole i Hjørring. xxx

Emner


Byggeri