PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/carlsberg-byen-og-dansk-milj%C3%B8analyse-s%C3%A6tter-nye-normer-for-milj%C3%B8sanering-og-genbrug-22384

Carlsberg Byen og Dansk Miljøanalyse sætter nye normer for miljøsanering og genbrug

Pressemeddelelse marts 29, 2016 Dansk Miljø Analyse Miljøanalytikere

Dobbelt screening, miljømæssig kortlægning af det samlede projekt og tidlig involvering af miljørådgivere i et bredt, fortløbende samarbejde er kodeord i Carlsberg Byens normsættende miljøstrategi, der – foruden styrkede nedrivningsudbud - sikrer helt op til 98 procent genanvendelse ved opførelsen af Københavns nye bykvarter

Carlsbergbyen og DMA sætter nye normer for miljøsanering
- I den nye virkelighed inddrages miljøanalytikere fra starten i et tæt samarbejde med bygherre og entreprenører med henblik på en total afdækning af miljørisici gennem hele processen”, siger Martin Nerum Olsen fra Dansk Miljøanalyse om de nye standarder for miljøsanering i Carlsberg Byen.

- Først screener vi på traditionel vis for miljøskadelige stoffer, derefter går vi i dybden med indtrængningsprøver og supplerende materialeprøver, og endelig samler vi resultaterne i en minutiøs, miljømæssig kortlægning, der omfatter det samlede projekt og indgår i udbudsmaterialet.

Det er Martin Nerum Olsen fra Dansk Miljøanalyse A/S, der sætter ord på Carlsberg Byens nye normsættende strategi for miljøsanering – en strategi, der er udviklet i tæt samarbejde mellem Carlsberg Byen, Københavns Kommune og Dansk Miljøanalyse A/S.

- I den nye virkelighed inddrages miljøanalytikere fra starten i et tæt samarbejde med bygherre og entreprenører med henblik på en total afdækning af miljørisici gennem hele processen fra sanering og nedrivning til bortskafning og genanvendelse, siger han.

Et forbillede

- På den måde undgår vi miljømæssige overraskelser. Både penge- og tidsforbrug på en nedrivning er minutiøst kortlagt, allerede før vi starter nedrivningsudbuddet. Det giver sikkerhed både for os, entreprenører og de nye beboere, der kan vide sig helt sikre på at området og bygningerne er fri for miljøskadelige stoffer, supplerer projektleder Thomas Clausen fra Carlsberg Byen.

Han pointerer, at Carlsberg Byen fra starten af arbejdet med den nye bydel og de mange nedrivningsopgaver har haft skarpt fokus på en prioriteret ambition om at være på miljømæssig forkant og derfor har stort fokus på miljøsanering og metodevalg, og han tilføjer, at erfaringer fra tidligere nedrivningsopgaver i området har vist nødvendigheden af løbende at revurdere metodevalg og implementere nye miljømæssige procedurer.

Trækker tråde ud i fremtiden

I den sammenhæng fremhæver Thomas Clausen det tætte samarbejde mellem bygherre, miljørådgivere og entreprenører som altafgørende i forhold til at realisere bygherrens ambitiøse mål om at genanvende helt op til 98 procent af byggeaffaldet fra udviklingen af det 33 hektar store bykvarter og fortsætter:

- Det handler ikke kun om de bygninger, der rives ned. Når vi graver, finder vi gamle, tidligere nedrevne bygninger, der i tråd med datidens retningslinjer er blevet knust og nedgravet.

- Her har screeninger vist, at vores ’arvede’ byggeaffald kan indeholde både tungmetaller og PCB, ligesom miljøscreeninger har vist, at områdets fredede og bevaringsværdige bygninger kan rumme miljømæssige overraskelser, som må afhjælpes.

- Vi arbejder uden kompromisser og intet overlades til tilfældighederne. Alle miljøskadelige stoffer kortlægges minutiøst, genanvendes i videst muligt omfang eller bortskaffes, understreger projektleder, mens Martin Nerum Olsen fra Dansk Miljøanalyse slår fast, at Carlsberg Byen med implementering af de nye procedurer fremstår som pioner og forbillede på miljøhåndteringsområdet – et forbillede, der som han ser det er en gave til fremtidens udvikling af hovedstaden.

Det gode eksempel

- Der er næppe tvivl om, at fortidens miljøsynder igen og igen vil dukke op som led i byens udvikling, og sammen med Københavns Kommune har Carlsberg Byen sat det gode eksempel for fremtidens miljømæssige løsningsmodeller, der både sikrer holdbare byggebudgetter, rigtig miljømæssig håndtering at problematiske materialer og maksimalt genanvendelse, siger Martin Nerum Olsen og fortsætter:

- Rundt omkring ser man flere og flere ikoniske og monumentale byggerier fra tiden med København som industriby - så som Turbinehallerne, Nordhavnen eller det gamle Carlsberg - hvor eksisterende bygninger som led i byens udvikling og fornyelse renoveres og transformeres eller rives ned.

- I de tilfælde er det vigtigt, at der gennemføres en minutiøs kortlægning sammenholdt med en historisk afdækning. Bygningerne har nemlig ofte været anvendt til mange formål og er ofte bygget om ad flere omgange - hver gang med risiko for inddragelse af den tids miljøsynder.

- Læren fra Carlsberg Byen er, at hvad enten der er tale om mindre entrepriser eller udvikling af et helt nyt bykvarter, bør projekterne indledes med miljøscreening, samt at miljøanalytikeren frem gennem hele projektet bør inddrages i et tæt samarbejde med bygherre og entreprenør for at undgå, at miljømæssig viden opsamlet i de tidlige faser ikke udnyttes optimalt eller går tabt ved overdragelser undervejs i processen. 

 

FAKTA OM CARLSBERG BYEN:

I løbet af de næste 8-10 år bliver Carlsbergs historiske grund – centralt placeret mellem Vesterbro, Valby og Frederiksberg – forvandlet til et nyt kvarter i København, hvor moderne arkitektur spiller sammen med områdets mange smukke, bevaringsværdige og fredede bygninger. 25 byrum skaber rammen om et byliv, hvor der både er liv inde i bygningerne og mellem bygningerne, ligesom et miks af boliger, butikker, caféer, kontorer samt uddannelses- og kulturinstitutioner er med til at skabe et mangfoldigt og levende bykvarter.

De i alt ca. 600.000 etagemeter, som Carlsberg Byen kommer til at udgøre, forventes fordelt med ca. 45 % til butikker og erhverv, ca. 45 % til boliger og ca. 10 % til kultur, idræt og institutioner.

15 % af bygningerne i det færdige bykvarter vil være eksisterende bygninger.

Carlsberg Byen forventes at få ca. 7.000-8.000 nye beboere, ca. 10.000 arbejdspladser og ca. 15.000 studerende.

BILLEDTEKST: ”I den nye virkelighed inddrages miljøanalytikere fra starten i et tæt samarbejde med bygherre og entreprenører med henblik på en total afdækning af miljørisici gennem hele processen”, siger Martin Nerum Olsen fra Dansk Miljøanalyse om de nye standarder for miljøsanering i Carlsberg Byen.

FOR MERE INFORMATION:

Martin Nerum Olsen, Markeds- og Udviklingschef, Dansk Miljøanalyse: 27 64 75 27

Thomas Clausen, projektleder, Carlsberg Byen: 60 63 64 93

Kontakter


Martin Nerum Olsen

Udviklings- og markedschef
Dansk Miljøanalyse A/S
[email protected]**** Vis...
+45 2******* Vis...

Emner


Dansk Miljø Analyse Miljøanalytikere


Carlsbergbyen og DMA sætter nye normer for miljøsanering
- I den nye virkelighed inddrages miljøanalytikere fra starten i et tæt samarbejde med bygherre og entreprenører med henblik på en total afdækning af miljørisici gennem hele processen”, siger Martin Nerum Olsen fra Dansk Miljøanalyse om de nye standarder for miljøsanering i Carlsberg Byen.
Hent | 0,11 MB | 768 x 1024 | .jpg

Zip og hent alle filer