PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/bygherreforeningen-i-front-p%C3%A5-byggeriets-digitale-bane-11792

Bygherreforeningen i front på byggeriets digitale bane

Pressemeddelelse marts 30, 2011 Byggeri

Bygherreforeningen sætter byg- og driftsherrer i spil som værdiskabende krumtap i Det Digitale Byggeri med omfattende udredningsarbejde, som præsenteres ved ”Digitale Dage på UCN” i midten af april

Peter hauch, arkitekt maa og formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg
- Der er ingen vej udenom. Det kan ikke gå stærkt nok, konstaterer formanden for Bygherreforeningens digitaliseringsudvalg, Peter Hauch, der ved ”Digitale Dage på UCN” præsenterer byg- og driftsherrers forslag til revitalisering og udvikling af Det Digitale Byggeri og i øvrigt er fuld af lovord over, at nordjyske byggeuddannelser har taget den digitale nutid til sig.

- Oprindelig udpegede man bygherrer og byggeriets udøvende aktører som lokomotiver for implementering og udbredelse af Det Digitale Byggeri, men lokomotiverne kom aldrig op på skinnerne. I stedet rettede man skytset mod byggeriets rådgivere og de projekterende, hvor gevinsten er mindst, og tabte pointen om, at de største gevinster høstes på den lange bane.

Det er arkitekt maa og formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg Peter Hauch, der - med afsæt i foreningens omfattende udredningsarbejde om værdiskabelse gennem udnyttelse af digitale redskaber - overfor byggeriets pressebureau sætter ord på et afgørende dilemma i arbejdet med at implementere og udbrede Det Digitale Byggeri.

- Derved har man ikke alene ignoreret behovet for at skabe merværdi ved at fokusere på brugernes ønsker og behov i den indledende byggefase. Man har samtidig gennem snæver fokus på byggeprocessen ignoreret udfordringen med at få de udførende til at stille krav om udnyttelse af digitale redskaber som redskab til at skabe et langsigtet digitalt fundament for både byggeri og drift.

- Imidlertid er det helt afgørende, at bygherrens viden om langsigtet drift og vedligehold implementeres som udgangspunkt og grundlag for udviklingen af et byggeprojekt, hvis vi skal udnytte det digitale potentiale til at skabe merværdi i byggeriet.

- Viden om driftsfasen er krumtap for værdiskabelse i byggeriet, og det snævre fokus på selve byggeprocessen må sættes ind i en større sammenhæng, der defineres og realiseres i forhold til byggeriets brugere, konstaterer Peter Hauch.

Stort potentiale i digital værdiskabelse

Peter Hauch karakteriserer Bygherreforeningens udredningsarbejde, der præsenteres ved næste måneds digitale eksperimentarium på UCN i Aalborg, som en buket af udfordringer og initiativer, der blandt byg- og driftsherrer opleves som helt centrale i forhold til digitalisering.

- Udredningsarbejdet og den afsluttende rapport udgør både et fælles udgangspunkt for øget digital efterspørgsel i byggesektoren og et fælles grundlag for en vurdering af, hvilke udviklingsmæssige indsatser, der vil være nødvendige, hvis vi skal skabe merværdi i byggeriet, fortæller formanden for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg, der i øvrigt ikke lægger skjul på, at byg- og driftsherrer har haft en tøvende til gang til digitalisering.

I den sammenhæng pointerer Peter Hauch dog, at det har været mere end svært at få et overblik over de mange forskellige muligheder for digitalisering og den erfaring som er høstet i stribevis af enkeltprojekter, og han understreger, at byg- og driftsherrerollen langt fra er homogen og entydig.

- Derfor må digitalisering ske med skarpt øje for den mangfoldighed og diversitet, der kendetegner varetagelsen af bygherre- og driftsfunktionen, men det står fast, at byg- og driftsherrer ser et stort potentiale i digitalisering og ønsker at bidrage positivt til udvikling af værdiskabelse gennem anvendelse af de digitale redskaber, fastslår Peter Hauch og slutter:

- Det er en helt klar og gennemgående vurdering blandt byg- og driftsherrer, at digitalisering er både nyttig og nødvendig. Der er bred enighed om, at digitalisering på en række centrale områder understøtter arbejdet med at skabe merværdi ved opførelse og drift af bygninger og bygningskomplekser.

Rammetekst:

Bygherreforeningen viser vejen til værdiskabelse gennem digitalisering i byggeriet, når formanden for foreningens digitaliseringsudvalg arkitekt Peter Hauch ved ”De Digitale Dage på UCN” i midten af april præsenterer et omfattende udredningsprojekt, der under overskriften ”Byg- og driftsherres digitaliseringsbehov” giver konkrete bud på centrale digitale udfordringer og beskrivelser af, hvilke
udviklingsinitiativer, som er nødvendige for indfri ønskerne og skabe merværdi i byggeriet.

Rammetekst:

”De Digitale dage på UCN” er et samarbejde mellem Univercity College Nordjylland, Aalborg Universitet, Tech College Aalborg, EUC-Nord og SmartCityDK, der samler dansk byggeri om fælles videndeling, udvikling og udbredelse af Det Digitale Byggeri.

Ved årets arrangement, der er landets største og mest ambitiøse digitale eksperimentarium med foredrag, workshops og konkret digital projektering af to konkrete projekter med energirenovering deltager - foruden en bred buket af byggevirksomheder, eksterne foredragsholdere, hovedtalere og besøgende fra hele landet - 25 undervisere og 100 studerende fra syv forskellige nordjyske uddannelser.

”De Digitale Dage På UCN”, der derudover i år sætter særlig fokus på bygherrens rolle i Det Digitale Byggeri, slår dørene op til det digitale eksperimentarium onsdag den 13. april klokken ni.

Kontakter


Peter Hauch

arkitekt maa, formand bygherreforeningens digitaliseringsudvalg
Arkidata / bygherreforeningen
hauch************ Vis...
3964**** Vis...

Emner


Byggeri


Peter hauch, arkitekt maa og formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg
- Der er ingen vej udenom. Det kan ikke gå stærkt nok, konstaterer formanden for Bygherreforeningens digitaliseringsudvalg, Peter Hauch, der ved ”Digitale Dage på UCN” præsenterer byg- og driftsherrers forslag til revitalisering og udvikling af Det Digitale Byggeri og i øvrigt er fuld af lovord over, at nordjyske byggeuddannelser har taget den digitale nutid til sig.
Hent | 0,56 MB | 372 x 526 | .bmp

Zip og hent alle filer