PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/byggeri-p%C3%A5-skoleskemaet-14203

Byggeri på skoleskemaet

Pressemeddelelse september 25, 2012 Uddannelse

Som led i udviklingsprojekt, der stiller skarpt på uddannelser og job i byggebranchen, sætter Jönsson a/s i samarbejde med Herlev Kommune og Herlev Byskole byggeri og håndværk på skoleskemaet for eleverne i 8-klasserne

byggeri og håndværk på skoleskemaet
Der blev lyttet intenst, da godt 70 elever fra 8-klasserne på Herlev Byskole ved en to timers introduktion blev præsenteret for Young Skills – et udviklingsprojekt, hvor Jönsson a/s over det næste år i samarbejde med Skoleafdelingen i Herlev Kommune, Herlev Byskole, JJW Arkitekter og ingeniørfirmaet Wessberg A/S, præsenterer ca. 20 elever fra Herlev Byskoles 8-klasser for en bred vifte af byggeriets facetter og jobmuligheder

- Det er svært at overskue muligheder og vilkår, når man som 16-årig er klar til at forlade Folkeskolen og skal vælge sig en bane i livet, og vi håber, at vi med dette initiativ kan styrke de unge i deres valg.

Det er administrerende direktør Robert Mayer fra Jönsson a/s, der som initiativtager i samarbejde med Herlev Kommune og Herlev Byskole stiller skarpt på baggrunden for iværksættelse af et udviklingsprojekt, der over det kommende skoleår sætter byggeri og håndværk på skoleskemaet for elever i 8-klasserne.

- Som stor entreprenørvirksomhed med mange fag under eget tag har vi optimale muligheder for at give eleverne en dybgående introduktion til hverdagen og karrieremulighederne i byggeriet, og viften bredes yderligere ud via vort samarbejde JJW Arkitekter og ingeniørfirmaet Wessberg A/S, der deltager i projektet på sidelinjen, konstaterer Robert Mayer, mens viceskoleleder Helle Seliger fra Herlev Byskole supplerer:

- Det er et generelt problem, at mange elever i grundskolens afgangsklasser fravælger erhvervsuddannelserne til fordel for gymnasiet på grund af traditioner og manglende viden om de muligheder, erhvervsuddannelserne baner vej for.

- På den baggrund glæder vi os over muligheden for i tæt samarbejde med en af Herlevs store entreprenørvirksomheder at sætte uddannelserne inden for byggeri og håndværk i fokus gennem tværfaglige og projektorienterede undervisningsforløb kombineret med skemalagte besøg på virksomhedens byggepladser og værksteder.

Young Skills

- Målet er således dels gennem en målrettet indsats i grundskolens afgangsklasser at styrke elevernes viden om viften af erhvervsfaglige muligheder, dels gennem et målrettet samarbejde med Jönsson a/s og Teknisk Skole at give eleverne et helt konkret og selvoplevet indblik i byggeriets hverdag, og dels at optimere forløbet i de erhvervsfaglige uddannelser, så færre falder fra undervejs.

Helle Seliger fortæller videre, at 20 elever fra skolens 8-klasser deltager i projektet, der gennemføres under overskriften ’Young Skills’ som et udviklingsprojekt med ca. 100 skemalagte lektioner, og viceskolelederen pointerer, at også Teknisk UU-Nord deltager i projektet.

- Teknisk UU-Nord er ligesom virksomhederne nøglespiller i bestræbelserne på at gøre de faglige erhvervsuddannelser til et naturligt og attraktivt valg efter grundskolen, og det ligger i kortene, at vi som led i projektet også skal ind at se på selve opbygningen af de erhvervsfaglige uddannelser med henblik på at reducere et alt for stort frafald.

Kvalificerede uddannelsesvalg

Helle Seliger karakteriserer i øvrigt Young Skills som et skoleeksempel på, hvordan Folkeskole, Teknisk Skole og virksomheder gennem en fælles og koordineret indsats kan styrke erhvervsuddannelserne og hjælpe de unge til en god start på arbejdsmarkedet – en karakteristik, der bakkes op fra Skoleafdelingen i Herlev Kommune.

- Det er stort, at vi i Herlev har virksomheder som Jönsson a/s, der påtager sig et socialt samfundsansvar og på eget initiativ melder ind med et tværgående udviklingsprojekt, der uden vinding for øje sætter de unge og deres udvikling i fokus. Umiddelbart får virksomheden jo kun ekstra omkostninger af at være med, konstaterer Lisbeth Møller Kristensen, der som fagchef i Kommunens Skoleafdeling har blåstemplet udviklingsprojektet og i øvrigt sidder med i projektets styregruppe.

- Det gælder om at give de unge øget viden, så de kan træffe kvalificerede valg, og vi tvivler ikke på, at vi gennem Young Skills kan være med til at give de unge en bred viden om fagene, deres indhold og karrieremuligheder, så de både rammer den rigtige uddannelse i første forsøg og derefter gør uddannelsen færdig, konstaterer Lisbeth Møller Kristensen og understreger behovet for samarbejde om at styrke tilgangen til erhvervsuddannelserne.

Socialt ansvar

- Det handler om at træffe og fastholde et godt valg for sig selv og sit liv, men hvis man ikke ved, hvad fagene indeholder, kan man ikke træffe de rigtige valg, fortsætter Robert Mayer fra Jönsson a/s og understreger nødvendigheden af samarbejde om at styrke tilgangen til erhvervsuddannelserne.

- Uddannelsen af vore unge er et fælles ansvar. Det kræver fælles indsatser i målrettede forløb, der involverer de unge i en tæt dialog. Ingen kan løfte opgaven alene.

- På den baggrund ser vi i Jönsson a/s samarbejdet om Young Skills som en både naturlig og nødvendig videreudvikling af firmaets sociale ansvar, og vi er stolte over som initiativtager og spydspids at gå foran i bestræbelserne på at hjælpe de unge til en succesfuld introduktion på arbejdsmarkedet, slutter Robert Mayer.

Kontakter


Robert Mayer

Administrerende direktør
Jönsson a/s
rma@j********* Vis...
44 94****** Vis...

Helle Seliger

Viceskoleleder
Herlev Byskole
helle****************** Vis...
44525*** Vis...

Emner


Uddannelse


byggeri og håndværk på skoleskemaet
Der blev lyttet intenst, da godt 70 elever fra 8-klasserne på Herlev Byskole ved en to timers introduktion blev præsenteret for Young Skills – et udviklingsprojekt, hvor Jönsson a/s over det næste år i samarbejde med Skoleafdelingen i Herlev Kommune, Herlev Byskole, JJW Arkitekter og ingeniørfirmaet Wessberg A/S, præsenterer ca. 20 elever fra Herlev Byskoles 8-klasser for en bred vifte af byggeriets facetter og jobmuligheder
Hent | 1,46 MB | 1382 x 1843 | .JPG

Young skills
Der blev lyttet intenst, da godt 70 elever fra 8-klasserne på Herlev Byskole ved en to timers introduktion blev præsenteret for Young Skills – et udviklingsprojekt, hvor Jönsson a/s over det næste år i samarbejde med Skoleafdelingen i Herlev Kommune, Herlev Byskole, JJW Arkitekter og ingeniørfirmaet Wessberg A/S, præsenterer ca. 20 elever fra Herlev Byskoles 8-klasser for en bred vifte af byggeriets facetter og jobmuligheder
Hent | 1,44 MB | 1382 x 1843 | .JPG

Young skills projektteam
Med Jönsson a/s som initiativtager og samarbejdspartner sætter Herlev Kommune og Herlev Byskole nu byggeriet på skoleskemaet i udviklingsprojektet ’Young Skills’, hvor 20 elever fra byskolens 8-klasser i et tværfagligt forløb præsenteres for fremtidens job- og karrieremuligheder i byggeriet – blandt andet gennem faste og forberedte besøg på Jönsson a/s’ værksteder og byggeriet på Glødelampegrunden.På billedet fra præsentationen af ’Young Skills’ ses her – fra venstre mod højre - hele holdet bag projektet:Arkitekt Jan Knudsen, JJW Arkitekter, adm. direktør Stig Wessberg, Wesberg A/S Rådgivende Ingeniører, viceskoleleder Helle Seliger, Herlev Byskole , fagchef Lisbeth Møller Kristensen, Skoleafdelingen Herlev Kommune, skoleleder Merete Welcher, Herlev Byskole samt adm. direktør Robert Mayer, projektleder Per Andersen og byggeleder Kenneth Petersen fra Jönsson a/s.
Hent | 1,21 MB | 1382 x 1843 | .JPG

Zip og hent alle filer