pressport logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/bryggerg%C3%A5rden-totalrestaureret-5441

BRYGGERGÅRDEN TOTALRESTAURERET

Pressemeddelelse

Efter to års restaureringsarbejde har Skana Entreprise A/S afsluttet restaureringen af den 250 år gamle Bryggergård med 11 bygninger på Kastrup Havn

Brygger2 juni08

- En fantastisk opgave, hvor den nyeste byggetekniske viden er kombineret med klassisk håndværk, som det har været gennemført i århundreder.

Det er bygningsingeniør Maria Beenfeldt, der sætter ord på sine gøremål gennem de sidste par år tid, hvor hun som byggeleder i Skana Entreprise A/S har haft ansvaret for den markante restaurering af en 250 år gammel Bryggergård - Kastrup Værk - med 11 bygninger på Kastrup Havn. 

- Bryggergården ejes af Skanska Øresund A/S, den er totalfredet, og det har fra starten været et krav, at bebyggelsen i tæt samarbejde med Kulturarvsstyrelsen skulle genskabes udfra gamle fotos af bygningernerne, og i dag står Bryggergårdens godt 4.200 etagemeter som de oprindelig blev skabt under ledelse af Jacob Fortlings håndværkere i årene 1749 til 1753.  

Fukssvans og stemmejern

- Selv de oprindelige skævheder i konstruktionerne er bevaret - eneste forskel er, at vi har etableret nye faste undertage på alle tagkonstruktionerne, konstaterer Maria Beenfeldt og slår fast, at Skana Entreprise A/S i videst muligt omfang har genbrugt alle gamle materialer og bjælker, ligesom fukssvans, hammer, mejsler og stemmejern har været nogle af håndværkernes væsentligste redskaber i arbejdet med restaureringen. 

- Vi har nøje studeret og genskabt de gamle håndværksløsninger fra inderst til yderst. 

Voldsomt forfald

Maria Beenfeldt pointerer, at den gamle Bryggergård på Kastrup Havn inden restaureringen, der beløber sig til ca.72 millioner kroner var i stærkt forfald med omfattende rådskader, nedbrudte facader og udsmykninger samt utætte tagkonstruktioner. 

- Nogle af husene var ganske enkelt ved at falde fra hinanden. Gavlene havde sluppet konstruktionerne, og de bærende bjælkelag var skredet, så vi måtte starte med at spænde og bolte husene sammen, og gang på gang er vi undervejs blevet nødt til at sadle om på grund af skjulte skader dybt inde i konstruktionerne. 

- Men takket være et stærkt teamwork mellem Kulturarvsstyrelsen, Triac Arkitekter, Carl Bro Ingeniører og Skana Entreprises specialister i bekæmpelse af rådskader har vi alligevel formået at gennemføre opgaven, og i dag står Bryggergården klar til i sin oprindelige historiske ramme at byde nye århundreder velkommen.

Yderligere oplysninger: 

Byggeleder Maria Beenfeldt på telefon 27 74 41 59
Direktør Ea Nielsen fra Skana Entreprise A/S på telefon 44 23 28 30

Nøgleord


Byggeri


Brygger juni08
Efter to års restaurering har Skana Entreprise A/S afsluttet restaureringen af den 250 år gamle Bryggergård på Kastrup Havn, og bebyggelsens 11 huse står klar til at møde fremtiden med markante tagkonstruktioner i håndstrøgne røde tegl og sort skifer, restaurerede, kalkede facader i jurakalk og kalksandsten, samt totalrenoverede døre og vinduer.
Hent | 1,6 MB | .jpg

Brygger2 juni08
Hent | 1,74 MB | .jpg

Zip og hent alle filer