PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/bl%C3%A5t-stempel-til-betonelementfabrik-13592

”Blåt stempel” til betonelementfabrik

Pressemeddelelse maj 25, 2012 Byggeri

I forlængelse af en god udvikling og et tilfredsstillende halvårsresultat i betonelementfabrikken Confac A/S, styrkes samarbejdet med investeringsfonden Industriudvikling, der konverterer lån til aktiekapital

Confac breder vingerne ud fra et af Europas mest effektive anlæg til produktion af skræddersyede betonelementer
Confac A/S, der råder over et af Europas mest effektive produktionsanlæg i Randers, etablerer nu service og salgskontorer i Esbjerg og Roskilde. Virksomheden, der startede produktion af ’skræddersyede’ betonelementer i foråret 2007, har efter konstant fremgang i sit leveår rundet 100 millioner kroner i omsætning.

- Vi ser Industriudviklings beslutning om at konvertere lån til aktier som et ’blåt stempel’, og vi byder med glæde og stolthed selskabet velkommen i ejerkredsen som mindretalsaktionærer.

Det siger direktør Erling Holm fra betonelementfabrikken Confac A/S i en kommentar til, at Industriudvikling nu går ind i virksomheden som mindretalsaktionær ved at udnytte en tre-årig option på at konvertere et ansvarligt lån ydet i september 2010 til aktiekapital.

- Vi kunne reelt indfri hele lånet med de seneste seks måneders overskud, men vi ser et langt større perspektiv i at konsolidere selskabet og skabe en solid platform for de kommende års ekspansive tiltag i samarbejde med en god professionel investor.

Direktøren fra Confac A/S - der er aktuel med et halvårsregnskab, som fordobler hele sidste års rekordresultat - pointerer, at dialogen og samarbejdet parterne imellem har været særdeles tilfredsstillende, og han er tilfreds med, at forlovelsen nu kan udmøntes i et ægteskab.

- Kemi og forventninger matcher. Vores ønsker modsvarer Industriudviklings forventninger om, at vi selv kan drive selskabet i den rigtige retning. Vi er enige om at samarbejdet via bestyrelsen primært skal fokusere på at udvikle og modne de fremadrettede strategiske tiltag, ligesom vi er enige om at se samarbejdet i det lange perspektiv, konstaterer Erling Holm.

Uforløst kæmpepotentiale

Confac’s direktør roser i øvrigt Industriudvikling for – også i relation til andre virksomheder og i en periode præget af stor usikkerhed - at gå ind som investor uden særlige beføjelser.

- Ikke mindst under en lavkonjunktur ser vi det som udtryk for mod og udsyn, at Industriudvikling vælger at investere med afsæt i tillid til virksomheden og dens ledelse samt en stærk overbevisning om virksomhedens fremtidige potentiale, fastslår Erling Holm, mens direktør Lars Buhl fra Industriudvikling runder af:

- Trods mange advarsler om at holde os fri af investeringer i byggebranchen, så længe byggekrisen bankede byggeriet helt i bund, er det med endog meget stor tilfredshed, at vi i dag kan konstatere, at vi vurderede korrekt, da vi for halvandet år siden havde tiltro til, at Confac A/S var et af de selskaber, der ville komme styrket ud af krisen med et uforløst kæmpestort potentiale

Fra 0 til 100 millioner på fem år

Confac A/S har siden selskabet i foråret 2008 trykkede på startknappen i produktionen trodset de svage konjunkturer og byggeriets afmatning med konstant vækst, og i dag fremstår virksomheden som en af Europas mest effektive producenter af ’skræddersyede’ betonelementer.

Virksomheden beskæftiger 46 medarbejdere, der i sidste regnskabsår med afslutning i september 2011 øgede omsætningen med 36 procent til 87 millioner kroner, mens overskuddet nåede knap 3 millioner.

Og Confac A/S fortsætter væksten – ledelsen forventer i indeværende regnskabsår at runde en omsætning på 100 millioner kroner, og det netop aflagte halvårsregnskab viser nye tocifrede vækstrater samt et overskud på 5,4 millioner kroner.

 

Rammetekst:

Industriudvikling, der nu som professionel investor indtræder i ejerkredsen bag Confac A/S, har primært sine investeringsmidler fra lønmodtagerorienterede pensionskasser. Virksomheden træder typisk ind som mindretalsaktionær i mellemstore virksomheder og baserer konsekvent sine investeringer på tillid til ledelse og virksomhedens fremtidige potentiale.

 

Billedtekst (produktionsfoto):

Industriudvikling A/S indtræder som mindretalsaktionær i succes-virksomheden Confac A/S. Virksomheden startede i foråret 2008 produktion af ’skræddersyede’ betonelementer på et af Europas mest effektive industrielle produktionsanlæg i Randers og forventer i sit femte leveår at runde 100 millioner kroner i omsætning.

 

Yderligere oplysninger:

Confac A/S – Erling Holm på telefon 41 90 82 01

Industriudvikling – Lars Buhl på telefon 33 36 89 99

Kontakter


Erling Holm

Administrerende direktør og medejer
Confac A/S
erlin*********** Vis...
41 90****** Vis...

Emner


Byggeri


Confac uddeler medarbejderaktier for 1,2 million kroner
- Med uddeling af gratis aktier til samtlige medarbejdere sætter vi prikken over ’i’-et i vores vision om at skabe en organisation baseret på et meningsfyldt partnerskab mellem medarbejdere og virksomhed - et ligeværdigt interessefællesskab uden traditionelt hierarki eller faggrænser, konstaterer Erling Holm fra Confac A/S.
Hent | 0,9 MB | 1591 x 1085 | .jpg

Confac A/S - en europæisk spydspids med produktion af betonelementer i Randers
Hent | 0,66 MB | 740 x 1475 | .jpg

CONFAC Nøgletal halvår 2011 12
Hent | 0,03 MB | .pdf

Confac breder vingerne ud fra et af Europas mest effektive anlæg til produktion af skræddersyede betonelementer
Confac A/S, der råder over et af Europas mest effektive produktionsanlæg i Randers, etablerer nu service og salgskontorer i Esbjerg og Roskilde. Virksomheden, der startede produktion af ’skræddersyede’ betonelementer i foråret 2007, har efter konstant fremgang i sit leveår rundet 100 millioner kroner i omsætning.
Hent | 1,48 MB | 1350 x 1800 | .JPG

Zip og hent alle filer