PressPort logo
https://www.pressport.com/dk/byggerietspressebureau/pressreleases/alle-tiders-bedste-resultat-i-confac-a-s-22159

Alle tiders bedste resultat i Confac A/S

Pressemeddelelse januar 29, 2016

Betonelementfabrikken i Randers fortsatte i det netop afsluttede regnskabsår fire års uafbrudt vækst med øget omsætning, køb af lejede bygninger og fabriksgrund samt tredobbelt overskud baseret på massivt øget egenproduktion og markant forbedret produktivitet

Confac produktion
Medarbejderne hos Confac A/S, der hver og én generede et overskud på over en kvart million kroner i det netop afsluttede regnskabsår, sætter nye normer produktivitet og formåede - med en beskeden vækst i produktionsomkostningerne på et par procent - at øge egenproduktionen med hele 23 procent.

- Stram styring med løbende optimering af produktion og produktivitet i fokus samt et betydeligt innovativt engagement blandt virksomhedens arbejdende aktionærer og medarbejdere resulterede i, at der i 2015 blev genereret et overskud før skat på en stor kvart million kroner for hver eneste medarbejder. 

Det er administrerende direktør Erling Holm, der med afsæt i det netop indleverede regnskab for 2014/15 stiller skarpt på baggrunden for alle tiders bedste resultat i betonelementfabrikken Confac A/S i Randers.

Erling Holm karakteriserer medarbejdernes indsats som forbilledligt og tilskriver det især medarbejdernes fortjeneste, at Confac i det forgangne år formåede at øge produktiviteten så markant, at virksomheden med en beskeden vækst i produktionsomkostningerne på et par procent har været i stand til at øge egenproduktionen med hele 23 procent.

- Resultatet af medarbejdernes indsats er en tilfredsstillende tredobling af overskuddet, der nåede et niveau på 11 procent af nettoomsætningen, et resultat på 16,9 millioner kroner før skat og en egenkapital, der er vokset fra 10,3 millioner kroner i 2014 til 23,6 millioner kroner i 2015, konstaterer Erling Holm og pointerer med stolt tilfredshed, at Confac’s soliditet er øget til 34 procent.

Gunstigt men usikkert marked

Erling Holm glæder sig i øvrigt over, at betonelement-branchen som helhed har oplevet en markant positiv udvikling frem gennem 2015. Han pointerer, at både produktionsvolumen og ordrehorisont er vokset til et historisk højt niveau, og han slår fast, at branchen i kraft af stigende efterspørgsel på kort sigt har grund til optimisme.

- På den baggrund forventer vi også i det kommende år et tilfredsstillende niveau for såvel resultat som volumen.

- Men samtidig med at kraftigt stigende efterspørgsel på den korte bane giver tilfredsstillende indtjeningsmuligheder, er der grund til en vis bekymring på den lange bane, fordi elementbranchen i det aktuelle marked ikke er i stand til at servicere den forøgede efterspørgsel og kendetegnes ved kraftigt forøgede leveringshorisonter.

- Konsekvensen heraf er en ikke ubetydelig risiko for, at branchens produktion kommer til at diktere byggeriets tidsplaner, hvilket kan gøre det svært for branchen at fastholde de seneste års hårdt tilkæmpede markedsandele konstaterer Confac’s administrerende direktør og konkluderer:

- På den baggrund er det vores opfattelse, at det eneste, der er sikkert, er, at markedet fortsat er usikkert.

Herre i eget hus

Trods blinkende advarselslamper for branchen som helhed tvivler Erling Holm dog ikke på, at Confac A/S også i de kommende år kan fastholde og fortsætte en meget tilfredsstillende udvikling – en udvikling, der med afsæt i virksomhedens solide resultater blandt andet nu styrkes gennem overtagelse af de produktionsbygninger virksomheden hidtil har lejet.

- Siden vi i 2008 stiftede Confac A/S, har vi haft en målsætning om at være herrer i eget hus. På den baggrund købte vi sammen med medarbejderne sidste år virksomhedens eneste - og midlertidige - eksterne investor ud af virksomheden, og med afsæt i vores 2015-resultat fortsætter vi i 2016 vores ’selvstændigheds-strategi’.

- Således har vi startet det nye år med at indgå en købsaftale om med udgangen af marts at overtage bygninger og grundstykker, der huser fabrikken i Randers.

- Dermed bliver vi for alvor herrer i eget hus med ultimativ uafhængighed og et stærkt økonomisk beredskab som afsæt for den videre udvikling af virksomheden, fastslår Confac’s administrerende direktør, idet han samtidig understreger, at målet ikke umiddelbart er fortsat vækst.

Optimering i fokus

- Vores ambition er ikke på kort sigt at blive større. Vi har en klar målsætning om, at det både i vanskelige og gunstige tider skal være en fornøjelse at samarbejde med Confac, og vi vil være bedst, både når det kommer til kunderelationer, produktsortiment og resultatskabelse. 

- Derfor fortsætter vi vores skarpe fokus på at optimere og strømline produktionen, vi intensiverer vores innovative udvikling af produktpaletten og nye produkter, der imødekommer markedets ønsker om nye anvendelsesmuligheder, og vi skærper videreudvikling af vores målrettede servicekoncepter, der sikrer kernekunderne skræddersyede og fleksible kvalitetsløsninger hele vejen fra tilbud til aflevering.

Kontakter


Erling Holm

Administrerende direktør og medejer
Confac A/S
erlin*********** Vis...
41 90****** Vis...Confac produktion
Medarbejderne hos Confac A/S, der hver og én generede et overskud på over en kvart million kroner i det netop afsluttede regnskabsår, sætter nye normer produktivitet og formåede - med en beskeden vækst i produktionsomkostningerne på et par procent - at øge egenproduktionen med hele 23 procent.
Hent | 3,82 MB | 2304 x 3456 | .JPG

CONFAC årsrapport 2014 15
Hent | 6,25 MB | .pdf

Confac gav konkurrenterne baghjul i 2016
Confac A/S, der foruden nyudvikling af teknisk avancerede og arkitektonisk attraktive facadeløsninger producerer og udvikler skræddersyede betonelementer til danske erhvervs-, institutions- og etageboligbyggerier, satte i det netop afsluttede regnskabsår atter engang nye rekorder og lukker året med næsten fordobling af egenkapitalen, 24 procent i plus på omsætningen og 62 procent i plus på resultatet.
Hent | 3,14 MB | 3456 x 2304 | .jpg

RIGSARKIV Viborg
- Vi vil i det nye år yderligere styrke vores udvikling af nye produkter, konstaterer administrerende direktør Erling Holm fra Confac A/S, der – foruden deltagelse i en række banebrydende forsknings- og udviklingsprojekter - i 2015 blandt andet som led i byggeriet af nyt rigsarkiv i Viborg intensiverede udviklingen af grafisk beton i tæt samarbejde med tekstilkunstneren Grethe Sørensen og schmidt hammer lassen architects.
Hent | 0,31 MB | 694 x 1039 | .jpg

Confac i overhalingsbanen
Confac A/S - stiftet i 2007 af Erling Holm (til venstre), Hans Verner Lind, Frank Laursen og Peter Adamsen - fortsatte i 2016 i overhalingsbanen og satte ny rekord med en overskudsgrad på 14,3 procent.
Hent | 3,58 MB | 2470 x 3253 | .jpg

Zip og hent alle filer